english/
tranzit.org/

tranzit.ro/ bucurești/ cluj/ iași/ sibiu/

ongoing/


POLICRIZE DINCOLO DE CLIVAJE



Apel deschis pentru participare
1 februarie - 1 aprilie 2024

Materialism istoric Cluj/Kolozsvár 2024
Prima ediție a Materialismului Istoric Cluj/Kolozsvár va avea loc în perioada 29-31 august 2024, la Cluj-Napoca: https://hmcluj2024.conference.ubbcluj.ro/

Vă invităm să trimiteți propuneri în cadrul următoarelor direcții tematice:
Europa de Est: Tradiții socialiste și politică, societate și economie contemporană
Ecosocialismul și criza ecologică
Feminism: Teorie, practică, politică și dezbateri
Munca de îngrijire și valoarea muncii
Stat și teritoriu
Gândirea marxistă și teoria critică astăzi
Literatură, film și media: Noi perspective de stânga
De la revoluția tehnico-științifică la Big Tech

În timp ce încurajăm lucrările și panelurile care abordează aceste teme, Conferința de Materialism Istoric Cluj încearcă să ofere un spațiu pentru teoria și cercetarea marxistă critică la nivel mondial și pentru o gamă largă de discipline și interese. Alte lucrări și paneluri care îmbogățesc înțelegerea marxistă - istorică și contemporană - a teoriei și filozofiei, culturii, politicii, economiei politice și societăților sub capitalismul modern sunt, de asemenea, binevenite.

read more /

Şcoala de vară de marxism şi ecologie



Câmpu Cetății, județul Mureș, România
Joi 22. August – Joi 29. August 2024

Cu Troy Vettese, Katharina Hunfeld, Attila Szigeti și alți invitați

Apel pentru participanți deschis până la 15 Mai 2024.

Scopul acestei școli de vară este atât de a prezenta ecosocialismul marxist, în numeroasele sale varietăți, activiștilor, practicienilor, studenților și cercetătorilor curioși, cât și de a oferi un program pedagogic riguros de care vor beneficia chiar și cei familiarizați de mult timp cu ramura "verde" a marxismului. Într-o săptămână, participanții se vor familiariza cu teoria și istoriografia marxistă pentru a oferi un cadru pentru ecosocialismul marxist, învățând în același timp mai multe despre diferitele fațete ale crizei ecologice. Schimbările climatice nu sunt singura catastrofă cu care socialiștii trebuie să se confrunte, ci și eutrofizarea, pierderea biodiversității, bolile zoonotice, nenumărate forme de poluare și opresiunea animalelor. Este rolul teoriei critice să înțeleagă și să clarifice de ce capitalismul produce rezultate atât de maligne și nesustenabile pentru mediu și de ce atât alternativele politice reacționare, cât și cele centriste nu reușesc să abordeze aceste probleme. Critica nu este suficientă în sine - ea trebuie să fie însoțită de o practică care să se conecteze la lupte viabile pentru schimbare, precum și pentru transformare. Stânga mai largă - socialiștii, ecologiștii, feministele, activiștii antirasiști, eliberatorii de animale și popoarele indigene - trebuie, de asemenea, să propună alternative practice și ambițioase pentru a lega o coaliție largă și a se pregăti pentru viața de după capitalism. S-au pierdut deja multe, dar mai este încă timp pentru a restabili splendoarea naturală a planetei, asigurând în același timp o viață bună pentru umanitate și pentru alte creaturi.

read more /

Şcoala de vară “LINIA VERDE: descentralizare, debranşare, descreştere”



APEL pentru PARTICIPARE
deschis până la data de 30 iunie 2024.

Școala de vară va avea loc în perioada:
29 iulie - 4 august 2024
hypha_etc, Câmpu Cetăţii, judeţul Mureş

Școala de vară Linia Verde se adresează studenţilor interesaţi, pe de-o parte, de eseul video ca formă de argumentare şi comunicare si, pe de altă parte, de tranziţia verde ca subiect. Şcoala este deschisă studenţilor independent de domeniul de studiu şi de experienţa anterioară.

Programul principal constă într-o serie de ateliere în cadrul cărora studenţii vor învăţa bazele comunicării audiovizuale şi ale eseului video, lucrând aplicat pe exemple despre tranziţia verde. Atelierele acoperă atât etapele de pre-producţie (structurarea cercetării pe un subiect, planificarea unei argumentări şi a unei structuri narative, bazele teoretice ale comunicării multimodale), cât şi etapele de producţie (dezvoltarea unor abilităţi de data visualization şi de montaj).

read more /

ANTIDOXA_7 – Cerc de lectură GMT



13.05.2024, ora 18:00

tranzit. ro/Cluj, str. Napoca, nr. 16, etaj 1, Cluj Napoca

[Limba acestui eveniment este limba maghiară.]

„Scopul dezirabil al politicii poate fi definit în termeni filozofici prin reflecția asupra a ceea ce este Răul, cauza principală a suferinței umane.” (Noua Stânga din Europa de Est)

La a șaptea ediţie al cercului de lectură ANTIDOXA, unde o dată pe lună, citim împreună un text din cartea „Antitézis” a lui Gáspár Miklós Tamás, discutăm secțiunile textul "Despre solidaritate".

read more /

REVIZITÂND SOCIALISMUL DE STAT VIII



Joi, 11 aprilie 2024, ora 19:00

Biblioteca Universității "Lucian Blaga'' din Sibiu/ Str. Lucian Blaga, nr. 2A

tranzit. ro/Cluj în parteneriat cu UBB Cluj-Napoca și Biblioteca Universității „Lucian Blaga” din Sibiu vă invită la o prelegere și discuție în cadrul proiectului „Philosophy in Late Socialist Europe: Theoretical Practices in the Face of Polycrisis” pe tema policrizei din anii 1970-1980 cu titlul

„Reframing Sovereign Power in Late Socialist Romania: Crisis, Militarism and the Nationalist Turn”.

A opta întâlnire RSS are loc la Sibiu. Invitatul nostru este profesorul și cercetătorul COSMIN CERCEL (UGhent).

Podcastul seriei RSS se poate găsi aici..

Întâlnirea va avea loc în limba engleză și va fi moderată de Ștefan Baghiu.

„The last politico-legal measure of the socialist regime was, as we know, the declaration of the state of emergency over the whole territory of the country, issued in the last day of its existence. By 22nd December 1989, the regime was committed to use military force against the citizens, and engage in a full assertion of unbridled sovereign power. Yet, this affirmation of the repressive apparatus of the state was not a mere reaction to the situation at hand: it build on a specific history that involved on one hand changes within the ideology of the Party during the decades following 1968, and on the other hand, of a longer history of state appartuses in Romania

read more /

REVIZITÂND SOCIALISMUL DE STAT VII



28 martie 2024, ora 19:00
tranzit.ro/Cluj, str. Napoca nr. 16, Cluj-Napoca

Vă invităm să vă alăturați seriei de conferințe de la tranzit.ro/Cluj în parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj în cadrul proiectului Philosophy in Late Socialist Europe: Theoretical Practices in the Face of Polycrisis.

Cea de-a șaptea întâlnire este prezidată de Siyaves Azeri.

Una Blagojević
"Criza postbelică a marxismului": perspective de la revizioniștii marxiști iugoslavi"
În prelegerea mea, voi discuta despre "criza marxismului" și "criza socialismului", analizând exemplul revizioniștilor marxiști iugoslavi. Discursurile lor de criză au cuprins dezbateri privind criza epistemologiei, criza subiectivității și criza filosofiei care aveau loc în cercurile intelectuale din Europa de Vest. Dezorientarea și atomizarea ființei umane - fenomene pe care ei le-au adoptat și ajustat din analiza societăților tehnologice occidentale - au dus inevitabil la o dezintegrare a societății iugoslave, alături de creșterea latentă a afirmațiilor etnonaționale la începutul anilor 1970. Subliniez modul în care cadrul lor conceptual al crizei a facilitat adoptarea unor poziții filosofice și politice etnonaționaliste integrale.

read more /

Școala de vară „Ecologii ale emancipării”, ediția a 4-a

APEL PENTRU PARTICIPARE deschis pănă la 1 iunie 2024 /


APEL PENTRU PARTICIPARE deschis pănă la 1 iunie 2024

(Un)law of Peoples /
(Fărăde)legea popoarelor


Câmpu Cetății, Hypha.etc,
8-13 august 2024

La începutul anilor 90 postcomuniști, John Rawls punea în Law of Peoples bazele teoretice ale "utopiei realiste" a unei ordini internaționale liberale bazate pe ideile de drept, justiție, echitate, drepturile omului și, desigur, decență. Astăzi, la trei decenii postistorice de la această utopie, nu prea mai rămâne mare lucru din ea, nu numai în ceea ce privește manifestările sale istorice răzlețe, dar concrete, ci chiar și în ceea ce privește justificările sale ideologice, cândva omniprezente. Astăzi, ordinea internațională liberală pare nu numai să tolereze, ci chiar să justifice deschis genocidul, în aceeași măsură în care ațâță războiul și contribuie direct la catastrofa ecologică și colapsul social. În loc să fie vehiculul progresului și al emancipării, legea a devenit un simplu instrument de represiune și de dominație de clasă – după cum dovedesc diversele campanii anticorupție și fenomenul de "rule by law" – sau, în cel mai bun caz, ceva ce trebuie dat la o parte și păstrat în siguranță pentru zile mai bune, în timp ce interregnul violenței polițienești domnește nestingherit. Cum am ajuns aici?

Cea de-a patra ediție a școlii de vară Ecologii ale emancipării își propune să interogheze această conjectură nefericită abordând diferite aspecte din cadrul unei istorii...

read more /

ANTIDOXA_6 – Cerc de lectură GMT



18 martie 024, ora 18:00

tranzit. ro/Cluj,
str. Napoca, nr. 16, etaj 1, Cluj Napoca

[Limba acestui eveniment este limba maghiară.]

La a șasea ediţie a cercului de lectură ANTIDOXA, unde o dată pe lună, citim împreună un text din cartea „Antitézis” a lui Gáspár Miklós Tamás, discutăm secțiunile „Popor, castă și clasă” respectiv „Adevărul despre clasă, sau clasă și adevăr” din textul „Adevăr și clasă”.

read more /

Revizitând socialismul de stat VI.

Muzica de dans ca metaforă a accelerării socialiste în România anilor '60-'80. /


Vineri, 15 martie, ora 19:00

tranzit. ro/Cluj, strada Napoca, nr. 16, Cluj-Napoca.

tranzit.ro/Cluj în parteneriat cu UBB Cluj-Napoca vă invită la o prelegere și discuție în cadrul proiectului „Philosophy in Late Socialist Europe: Theoretical Practices in the Face of Polycrisis”
pe tema muzicii în perioada comunistă cu titlul
„Muzica de dans ca metaforă a accelerării socialiste în România anilor '60-'80”.

Invitați sunt Paul Breazu și Mihai Lukacs.

Întâlnirea va avea loc în limba română și va fi moderată de Ștefan Baghiu.

„Timpul socialist este perceput la finalul anilor ‘60 ca fiind unul accelerat, care nu mai corespunde unei curgeri lineare, sunetul producției din fabrică fiind asociat cu noua muzică, ce începea să încorporeze și sunetul electronic. În următoarele decenii, pop-ul, muzica ușoară și electronică românească, cresc în paralel cu noua industrializare și dezvoltare în viteză, devenind un soundtrack al noilor condiții materiale din socialismul târziu. Muzica pop („ușoară”) românească se ramifică în noi direcții la începutul anilor ‘70, iar caracterul său social ia amploare pentru creatori și publicul larg. Compozitorul și istoricul muzical Laurențiu Profeta observa, în 1976, apariția în ultimii ani a cântecului de muzică uşoară cu caracter militant, multe dintre acestea devenind șlagăre, ajungând la un public mult mai larg. Văzut ca un rezultat al programului ideologic al partidului, care nu lăsa nici un sector artistic neatins, cântecul social-politic de muzică ușoară se impune cu autoritate. Socialismul nu era doar un proiect economic, ci un complex care îngloba dimensiunile politică, socială, culturală și artistică, astfel că proiecția sistemică asupra unui subgen al pop-ului precum muzica de dans nu este lăsată la voia întâmplării. Se vede asta în concluziile unui cenaclu organizat la începutul anilor ‘60 de Asociația oamenilor de artă din instituțiile teatrale și muzicale (ATM), la care au luat parte compozitorul Henri Mălineanu, textierul Iosif Berg și interpretul Gică Petrescu, dar și, mai târziu, într-un articol publicat în revista Flacăra (martie, 1976), al jurnalistului și organizatorului de evenimente Aurel Gherghel: „Sîntem siguri că o politică muzicală inte¬ligentă. făcută cu răbdare, poate crea o bună muzică de dans autohtonă: creaţie, interpretare, formaţii specializate – respectînd specificul muzicii de dans pentru dans”.

read more /

András Vigvári: Zártkert-Magyarország

Lansare de carte în Cluj Napoca /


Joi, 29 Februarie, 18:00,

tranzit. ro/Cluj,
Napoca str, no 16, 1st floor, Cluj Napoca

Cum se confruntă oamenii cu criza locativă? Cartea lui András Vigvári se ocupă de răspunsurile la nivel local la criza locuirii din Europa Centrală și de Est, de conversia terenurilor agricole private în terenuri rezidențiale.

Cartea prezintă un studiu etnografic unui fost teren agricol de pe marginea unei localităţi din apropierea Budapestei, privatizat în anii ‘60, anterior folosit de localnici pentru grădinărit și recreaţie, care între timp s-a transformat într-un nou cartier de reşedinţă. Acesta discută rezultatele cercetării ca parte a proceselor sociale și de locuire globale.

read more /

ANTIDOXA_5 – Cerc de lectură GMT



26 februarie 2024, orele 18:00

tranzit. ro/Cluj,
str. Napoca, nr. 16, etaj 1, Cluj Napoca

[Limba acestor evenimente este limba maghiară.]

„Scopul dezirabil al politicii poate fi definit în termeni filozofici prin reflecția asupra a ceea ce este Răul, cauza principală a suferinței umane.” (Noua Stânga din Europa de Est)

„Hippies, punks, antifas.
Escroci și evazioniști.
Negri. Lesbiene. Anarhiști. Comuniști evrei.”
(Contemplarea din zori despre comunism și nu numai)

read more /

Revizitând socialismul de stat (V)



22 februarie la București, ora 19.00

Grădina ArtHub, Strada General Constantin Budișteanu, nr 10

Vă invităm să vă alăturați seriei noastre de conferințe organizate de tranzit.ro/Cluj și Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj în cadrul proiectului PNRR Philosophy in Late Socialist Europe: Theoretical Practices in the Face of Polycrisis.
Întâlnirea noastră de la București este moderată de Adela Hîncu.

Seria noastră de podcast aici:
https://soundcloud.com/rev-state-socialism

Conferința noastră HMCluj 2024 aici:
https://hmcluj2024.conference.ubbcluj.ro/

Socialism, globalizare alternativă și drepturile omului
discurs de Raluca Grosescu & Bogdan Iacob

Socialismul de stat a avut un rol esențial în globalizarea lumii și formarea dreptului internațional după 1945. În timpul războiului rece, Europa de est a creat circulații trans-regionale, rețele epistemice și proiecte instituționale alternative dar interconectate cu cele generate în Occident. Decolonizarea a fost catalizatorul acestui globalism socialist la nivelul organizațiilor internaționale, relațiilor inter-guvernamentale si reconceptualizării normelor și ierarhiilor mondiale.

read more /

ERSTE Foundation is main partner of tranzit:

ERSTE Stiftung