english/
tranzit.org/

tranzit.ro/ bucurești/ cluj/ iași/ sibiu/

Sustineți activitatea tranzit.ro

2% pentru arta contemporană

Vă invităm să susțineți activitatea Asociaţiei TRANZIT.RO prin redirecţionarea a 2% din impozitul pe venit pentru promovarea artei contemporane în România.

Anul acesta puteți susține, după preferințe, activitatea întregii rețele tranzit.ro sau doar a unuia dintre spațiile permanente aflate în orașele București, Cluj sau Iași.

Formularul 230 se poate depune personal sau se trimite prin serviciul poștal (prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire) către Administrația Financiară de care aparțineți până în data de 31 iulie 2019.
[*Data depunerii formularului este data înregistrării acestuia la organul fiscal sau data depunerii la poștă, după caz.]

.................................................

Pentru completarea formularului, aveți nevoie de datele financiare ale asociației:

Denumire entitate nonprofit:
Asociația TRANZIT.RO

Cod de identificare fiscală (CIF): 30028950
Cont curent: BCR / Sucursala Iași

Puteți alege să redirecționați 2% din venit către unul din următoarele conturi/spații:

Cont bancar retea tranzit.ro
IBAN: RO84RNCB0175126792970001

Cont bancar tranzit.ro/ București
IBAN: RO94RNCB0175126792970015

Cont bancar tranzit.ro/ Cluj
IBAN: RO73RNCB0175126792970005

Cont bancar tranzit.ro/ Iași
IBAN: RO03RNCB0175126792970004

Instrucțiuni de completare:

- Formularul se completează de mână cu majuscule, în două exemplare, dintre care unul rămâne la dvs.

- ANUL precompletat în formular este 2018, deoarece ne referim la impozitul pe venit din anul financiar încheiat 2018.

- Dacă nu cunoașteți suma corespunzătoare a 2% din impozit, puteți lăsa căsuța necompletată, deoarece, cf. art. 84, alin. 3 din Codul fiscal: "...Organul fiscal competent are obligatia calcularii, reținerii și virării sumei reprezentând până la 2% din impozitul datorat ..."

Vă mulţumim frumos!


TRANZIT.RO

tranzit.ro a fost înfiinţată în 2012 la inţiativa Fundaţiei ERSTE, devenind astfel al cincilea membru al tranzit.org, o reţea de organizaţii independente, non-profit din Austria, Republica Cehă, Ungaria şi Republica Slovacă.

tranzit.ro are particularitatea de a fi ea însăşi o reţea ce activează în trei spaţii permanente din oraşele Iaşi, Cluj şi Bucureşti. Printr-un spectru larg de activităţi, experimentând diferite metodologii de lucru şi colaborare, tranzit.ro doreşte să se instituţionalizeze ca platformă inovatoare dedicată artei contemporane.