english/
tranzit.org/

tranzit.ro/ bucurești/ cluj/ iași/ sibiu/

TRECUT INCOMOD

Minna Henriksson, Jens Haaning, Harun Farocki, Marius Babias, Sezgin Boynik

Proiectul TRECUT INCOMOD / INCONVENIENT PAST exersează capacitatea artei contemporane de a oferi moduri de înțelegere profunde ale prezentului social în strânsă legătură cu memoria locală și agenda artistică globală.

August-decembrie 2018

tranzit.ro/ Iaşi
Str. Al. Lăpuşneanu, nr. 7-9

În condițiile în care numeroase instituții centrale și locale din România se concentrează asupra simbolisticii naționale, în apropierea centenarului statului român, nevoia unei abordări reflexive, transnaționale și pluridisciplinare, a imaginarului comunitar național este o certitudine. Inițiative preexistente ale unor astfel de proiecte internaționale confirmă acest interes și oferă un cadru de co-acțiune culturală în favoarea valorizării transdisciplinare a practicii artistice. Cu atât mai mult în Iași, într-un context local care nu pare să aibă resursele necesare pentru a produce o astfel de abordare, capabilă să evite răspunsurile facile la întrebări majore.

TRECUT INCOMOD / INCONVENIENT PAST propune o serie de intervenții culturale care examinează critic transformările sferei publice şi a politicilor memoriei în relație cu caracterul hegemonic al discursurilor capitalismului astăzi prin utilizarea unor mijloace de producție culturală dintre cele mai diverse: expoziții și proiecții de film (Harun Farocki), cercetarea artistică (Minna Henriksson şi Jens Haaning), prezentarea publică și investigația teoretică (Marius Babias şi Sezgin Boznik).

Proiect de Livia Pancu și Florin Bobu

Proiectul TRECUT INCOMOD este organizat de 1+1 în colaborare cu tranzit.ro/ Iași, Neuer Berliner Kunstverein (n.b.k.), Centrul Cultural German Iași și este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.