english/
tranzit.org/

tranzit.ro/ bucurești/ cluj/ iași/ sibiu/

NOA TREISTER | Strălucirea şi Nefericirea: Reflecţii asupra chestiunii clasei mijlocii

În 2017, societatea românească pare să fie adânc divizată între cei “iluminaţi şi civilizaţi” şi cei “needucaţi şi nu destul de culturalizaţi”, o diviziune care marchează adâncirea separării de clasă în societatea de tranziţie. Această poziţie Godot-istă deranjează agenda şi intensitatea discuţiei sociale productive, învinovăţind un grup social sau altul pentru lipsa realizărilor. Reflexia acestei situaţii divizate o regăsim în sfera culturală unde capătă logică şi sprijin.

Sub diferite influienţe politice, culturale şi alte practici discursive, clasa de mijloc apare pe scena politică şi culturală a Europei moderne în rolul instigator, iar mai apoi în cel al gardianului ordinii şi progresului; ea are rolul protector şi de interpretă a normelor şi valorilor sociale asociate. Dar cine anume, sau mai bine zis ce anume este clasa de mijloc a prezentului într-o ţară europeană, în Europa în general, într-o ţară din lumea a III-a sau pe întregul mapamond?

Proiectul tranzit. ro/ Iaşi: “Strălucirea şi Nefericirea Clasei de Mijloc Europene” oferă multiple perspective şi înţelegeri din interior ale istoriilor şi prezentului clasei de mijloc, precum şi ale diferitelor problematici conexe. Diferitele capacităţi politice, culturale, economice, ideologice şi caracteristicile clasei de mijloc vor fi concentrate creativ, cercetate, analizate şi contestate prin intermediul diferitelor formate artistice şi teoretice.

Anchetele, seminariile, atelierele şi dezbaterile planificate vor evolua în jurul problematicilor pe care artişti, activişti şi teoreticieni din câteva ţări europene le-au identificat deja. Organizarea şi producţia acestui proiect vor oferi multiple oportunităţi diferiţilor specialişti şi audienţelor, pentru a participa şi munci împreună creativ şi emancipator. Activităţile câtorva autori români şi internaţionali au o preistorie în implementarea atât a contextelor diferite cât şi ale celor similare. Realizarea lor în Iaşi va aduce la alte nivele experienţa acumulată , precum şi noua cunoaştere co-generată.

Proiectul va debuta cu grupul de lectură condus de către Noa Treister, artistă, activistă şi teoreticiană stabilită la Belgrad: Reflecţii asupra Chestiunii Clasei de Mijloc. Grupul va urmări crearea, constituirea şi consolidarea clasei de mijloc, a capacităţilor şi a contradicţiilor pe care le poartă pe durata dezvoltării sale din secolele al XIX-lea şi al XX-lea în sistemele de guvernare ideologică: liberal-capitalistă şi socialistă. Întregul grup va citi şi analiza patru texte ale unor teoreticieni notabili din diferite contexte europene şi din diferite tradiţii teoretice.

Noa Treister este o artistă, curatoare şi activistă a cărei muncă este dedicată articulării diferitelor posibilităţi ale relaţiilor economice şi politice şi sciziunile din societate. A absolvit Academia Bezalel Art and Design din Ierusalim, Israel. În prezent este cercetătoare în cadrul Division of Philosophy, Art and Critical Thought al European Graduate School. Din anul 2011 ea este membru fondator al Ignorant Schoolmaster şi comitetelor sale – o platformă pentru auto-educaţie. În cadrul acestei structuri ea este autoare şi membră coordonatoare a proiectului Naming IT War – cooperare între participanţi în războiul Iugoslav din anii ‘90 şi Testimony – Truth or Politics şi membră a proiectului The assembly of Workers Society – co-articulare şi sprijin legal pentru grupuri muncitoreşti ce luptă împotriva privatizării şi pentru drepturile muncitorilor.

Co-curatorii proiectului sunt: Nebojša Milikić, Livia Pancu şi Florin Bobu.

Proiect cultural finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional.

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Ilustraţia este derivată dintr-o scenă de familie din filmul Du levande (You, the Living, 2007) de Roy Andersson.