english/
tranzit.org/

tranzit.ro/ bucurești/ cluj/ iași/ sibiu/

Tur ghidat al Depozitoriumului Iniţiativei Partidului Micii Burghezii din Iaşi

Vineri, 17 martie şi sâmbătă, 18 martie 2017

tranzit.ro/ Iași
Str. Al. Lăpușneanu 7-9


Pe durata unei cercetări activiste şi artistice, desfăşurate colectiv în cadrul rezidenţei artistice a lui Nebojsa Milikic la tranzit.ro/ Iaşi, un anumit număr de particule au fost asamblate în depozitoriumul Iniţiativei. După ce acestea au fost identificate/ recunoscute în domeniul cultural, cel politic şi cel economic, precum şi în alte domenii ale peisajului ideologic hegemonic, particulele - exemple sau manifestări ale simptomatologiei ipotetice ale micii burghezii - au fost adnotate, analizate şi diagnosticate în aşa fel încât să întrunească cerinţele şi standardele unui/ unei depozitoriu/ arhive/ colecţii pe care orice iniţiativă a partidului micii burghezii ar trebui să o posede.

Tururile ghidate ale depozitoriumului vor oferi o perspectivă mai particulară a criteriilor de asamblare şi diagnosticare aşa cum au fost ele folosite de către iniţiatorii iniţiativei, precum şi de către experţii colaboratori. Organizatorii speră ca în viitor să fie realizate mai multe achiziţii care să conducă la lărgirea graduală a depozitoriumului în beneficiul Iniţiativei şi a tuturor membrilor şi suporterilor posibili. Pentru a evita confuzia generată de mixtiunea limbajului colocvial cu cel teoretic, vor fi organizate un tur pentru o audienţă generală şi unul pentru o audienţă specializată.

Turul face parte din maparea şi aranjarea obiectivă şi subiectivă a coordonatelor necesare pentru apropierea de inevitabilele provocări revoluţionare ale maselor micii burghezii din toată lumea. Situaţia aproape ingrată a subiectului micii burghezii - împreună cu eforturile lor/ ale noastre de a însoţi elitele, în vreme ce situaţia îl/ ne împinge cu răceală în jos, către proletariat - trebuie să fie adusă la un sfârşit!

Cu încredere în puterea, capacitatea şi reluctanţa micului burgheziat din toată lumea!

Iniţiativa Partidului Micii Burghezii din Iaşi

Mai multe informații despre proiect aici.