english/
tranzit.org/

tranzit.ro/ bucurești/ cluj/ iași/ sibiu/

Depositoriumul Inițiativei pentru Partidul Micii Burghezii din Iași

Prezentare publică și masă de lucru / Nebojsa Milikic

Sâmbătă, 15 octombrie, 2016

tranzit.ro/ Iași
Str. Al. Lăpușneanu 7-9


Cea de-a doua particulă a Depozitoriului Inițiativei pentru Partidul Micii Burghezii din Iași va fi discutată public, la tranzit.ro/ Iași, împreună cu Nebojsa Milikic pe data de 15 octombrie 2016.

„Participanții pot prezenta și propune particule pentru Depositorium (mai exact cazuri, eșantioane, exemple, fapte, indicii ale manifestărilor, proceselor și produselor legate ideologic, politic sau cultural de condiția mic-burgheză).

Scopul acestui Depositorium este acela de a permite conturarea, analizarea și prezentarea poziționării(lor) ideologice date, precum și a abilităților și inabilităților politice legate de aceste poziționări. Pe baza experienței analitice a acestui Depositorium, Inițiativa ar trebui să se concentreze în continuare asupra necesității (pe plan internațional și local) de a articula și investiga poziționările generale, ambițiile și capacitățile micii burghezii cu referire la fapte trecute, prezente și viitoare.

Introducerea în dezbatere și conlucrare ar trebui să se concentreze asupra necesității și posibilității de a defini însăși noțiunea de mică burghezie de astăzi, după care, la masa de lucru vor avea loc analize colaborative ale particulelor colectate.

Cine este un mic burghez astăzi? Sunt(em) ei/noi definiți prin raportare la proprietate sau de rolul avut în procesele de producție? Pot/putem fi ei/noi recunoscuți după poziționare socială, venit, stil de viață? Și de ce să inițiem înființarea partidului dacă fiecare mic burghez de astăzi își va întoarce capul, ascunzându-se, la chiar auzul acestui termen, destul de depreciativ și de obicei batjocoritor? Totuși este un petit-burgeois, un klaine-burger, un mic-burghez acela care deține cele mai multe dintre pozițiile esențiale în fiecare sub-sistem capitalist, fie el economic, politic, cultural etc. Este refuzul vehement de adoptare a conștiinței de clasă a micii burghezii un posibil mod de a nega responsabilitatea pentru consecințele înființării și funcționării acelui sistem? Dacă și cum poate fi reflectată această negare în anumite „particule” care ar crește, sperăm, într-un depositorium educativ, cu durată nedeterminată destinat unor urme, simptome, indicii și dovezi ale propriilor lor/noastre dialectici politice și intelectuale?” (Nebojsa Milikic)