english/
tranzit.org/

tranzit.ro/ bucurești/ cluj/ iași/ sibiu/

Școala de vară „Ecologii ale emancipării”, ediția a 4-a

APEL PENTRU PARTICIPARE deschis pănă la 1 iunie 2024

(Un)law of Peoples /
(Fărăde)legea popoarelor


Câmpu Cetății, Hypha.etc,
8-13 august 2024

APEL PENTRU PARTICIPARE
deschis pănă la 1 iunie 2024

La începutul anilor 90 postcomuniști, John Rawls punea în Law of Peoples bazele teoretice ale "utopiei realiste" a unei ordini internaționale liberale bazate pe ideile de drept, justiție, echitate, drepturile omului și, desigur, decență. Astăzi, la trei decenii postistorice de la această utopie, nu prea mai rămâne mare lucru din ea, nu numai în ceea ce privește manifestările sale istorice răzlețe, dar concrete, ci chiar și în ceea ce privește justificările sale ideologice, cândva omniprezente. Astăzi, ordinea internațională liberală pare nu numai să tolereze, ci chiar să justifice deschis genocidul, în aceeași măsură în care ațâță războiul și contribuie direct la catastrofa ecologică și colapsul social. În loc să fie vehiculul progresului și al emancipării, legea a devenit un simplu instrument de represiune și de dominație de clasă – după cum dovedesc diversele campanii anticorupție și fenomenul de "rule by law" – sau, în cel mai bun caz, ceva ce trebuie dat la o parte și păstrat în siguranță pentru zile mai bune, în timp ce interregnul violenței polițienești domnește nestingherit. Cum am ajuns aici?

Cea de-a patra ediție a școlii de vară Ecologii ale emancipării își propune să interogheze această conjectură nefericită abordând diferite aspecte din cadrul unei istorii, sociologii și filozofii critice mai generale a dreptului, de la cele mai globale tratate și convenții politice și ecologice până la cele mai locale și banale prevederi ale dreptului muncii și ale dreptului reproducerii, incluzând investigații asupra evoluțiilor lor istorice, precum și asupra ramificațiilor lor culturale și ideologice.

Ca de obicei, școala de vară va consta într-o serie de prelegeri, seminarii sau ateliere conduse de cercetători din diverse domenii disciplinare (teorie critică a dreptului, economie politică, sociologie, filozofie, istoria ideilor și studii literare), precum și paneluri dedicate studenților, în cadrul cărora participanții își pot prezenta și discuta propriile proiecte de cercetare și idei.

Școala este dedicată în special (dar nu exclusiv) studenților (inclusiv masteranzilor și doctoranzilor) de la facultățile de științe sociale și umaniste. Nu se percepe taxă de participare. Școala oferă masă și cazare gratuită în camere cu 4-6 paturi, în limita a 24 de locuri, plus spațiu de campare gratuit.

Cei interesați sunt rugați să trimită o scrisoare de motivație la adresa szilagyi@tranzit.org până la data de 1 iunie. Propunerile de prezentări pentru panelurile studenților vor fi primite ulterior până la data de 1 iulie.

PROGRAM:

8 august
12.00
Primirea participanților, deschiderea școlii de vară

16.00-18.00
Raluca Grosescu – Limitele convenției ONU privind condamnarea genocidului: Africa de Sud vs. Israel la Curtea Internațională de Justiție

9 august
10.00-12.00
Cornel Ban – Planificarea în economia mixtă și spectrul catastrofei climatice

16.00-18.00
Silvia Șuteu - Democrația participativă ca motor de reînnoire a constituționalismului românesc?

10 august
10.00-12.00
Adrian Grama – Un secol de dreptul muncii la periferiile Europei

15.00-17.00
Elena Brodeală - Egalitatea de gen și dreptatea reproductivă

18.00-20.00
Panel studențesc (I)

11 august
10.00-12.00
Leyla Safta-Zecheria – (In)vizibilitatea violenței din instituțiile rezidențiale pentru persoane cu dizabilități și practicile transnaționale de advocacy

15.00-17.00
Mihai Rusu - O cultură a anulării memoriale? Politicile monumentelor publice în România contemporană

18.00-20.00
Panel studențesc (II)

12 august
10.00-12.00
Irina Velicu - Mămăligă și cianură: Zona gri a tranzițiilor și perspectiva injustiției de mediu

15.00-17.00
Cosmin Cercel – Obiecte imposibile ale teoriei dreptului: limitele formei juridice

13 august
10.00-12.00
Mihai Iovănel & Ștefan Baghiu – Cât costă lumea? Mișcări de bunuri și proprietăți în realismul românesc

14.00
Închiderea școlii, plecarea participanților

Școala de vară „Ecologii ale emancipării” este organizată de tranzit.ro/Cluj și Facultatea de Teatru și Film a Universității Babeș-Bolyai în cadrul proiectului „Philosophy in Late Socialist Europe: Theoretical Practices in the Face of Polycrisis”.

Fundaţia ERSTE este partenerul principal al tranzit.ro.