english/
tranzit.org/

tranzit.ro/ bucurești/ cluj/ iași/ sibiu/

Progres în regres

Cetățenii Romi în regimul capitalist postcomunist

tranzit. ro/ Cluj,
Str. Brassai Samuel, nr. 5

Au trecut 25 de ani de la căderea comunismului. Un sfert de secol de când România și țările postcomuniste din Europa Centrală și de Est trăiesc pe propria lor piele visul democrației europene, viitorul “vestic, luminos”. Este un moment important pentru a investiga ce s-a întâmplat cu cea mai numeroasă, dar și cea mai neglijată și marginalizată minoritate a Europei: comunitatea Romă.

Populația romă este principala victimă a perioadei de tranziție-fără-de-sfârșit: 10-20 milioane din cetățenii romi continuă să trăiască la periferia vieții economice, sociale și politice a propriilor țări

Mai mult, în ultimii ani se observă o creștere a mișcărilor de extremă dreaptă în toată Europa care afectează minoritatea Romă. S-a observant destul de clar, că dicursurile rasiste sunt în aceeași măsură populare atât în est, cât și în vest, mai ales dacă ne gândim, la toate scandalurile legate de repatrierile migranților de etnie Romă. Lecțiile de democrație date de Vest către Est, au eșuat, iar în sfârșit Estul și Vestul și-au dat mâna și au demonstrat același tip de rasism când vine vorba de minoritatea Romă.

De cele mai multe ori, nu există explicații în fața evidențelor statistice, discursurile sunt mai mult la nivel descriptiv. Se vorbește despre situația dramatică a pupulatiei Rome, și planuri/idei de reintegrare fără a arăta cauzele care au dus la împingerea minoritații Rome la periferia societății.

Evenimentul la care vă invităm, dincolo de a propune spre dezbatere aceste teme, e și un act de susținere și rememorare a împlinirii a 4 ani de la evacuările din 17 decembrie 2012 când peste 300 de persoane din Strada Coastei au fost mutați în zona Pata Rât de către autoritățile locale.

Materialele video online prezentate la tranzit. ro/ Cluj sunt rezultatul unei investigații a situației minorității rome din Bulgaria, Cehia, România, Slovacia și Ungaria realizate de Transitions Online. Filmele prezintă apariția mișcărilor de extremă dreaptă, segregarea din cadrul sistemului educațional, problema locurilor de muncă, cazurile de evacuare forțată, etc.

PROGRAM
17-18 decembrie (necesită înscriere prealabilă)
Workshop susținut de Erika Varga, activistă, editoare a revistei Glinda, fondatoare a brandului vestimentar Romani Design pentru tineri de 14-17 ani.

18 decembrie, ora 20:00
O discuție despre proiectul Romani design www.romani.hu ca strategie de luptă împotriva discriminării rasiale.

18 decembie, ora 20:30
Discuție publică pe marginea problemelor cu care se confruntă cetățenii romi din Cluj

Participă: Júlia Adorjáni, Simona Ciotlăuș, Florin Stancu, Enikő Vincze.
Invitați speciali: Linda Zsiga, Rita Greta
Moderator: Hajnalka Bessenyei

Curatori: Hajnalka Bessenyei și Attila Tordai-S.

Video-urile prezentate sunt produse de Transitions Online, în cadrul unui proiect co-finanțat de Uniunea Europeană prin programul Drepturi Fundamentale și Cetățenie și susținut financiar de Fundația ERSTE și de Programul Open Society Foundations pentru Jurnalism Independent.

Partenerul principal al tranzit.ro este Fundația ERSTE.

Contact:
Tel. (+4) 0745 182672
attila.tordai@tranzit.org