english/
tranzit.org/

tranzit.ro/ bucurești/ cluj/ iași/ sibiu/

DOMENIUL CELOR VII

Iulie-noiembrie 2018

Iași-Gherla-Bonțida-Scornicești-Lupeni-București-Viena

Domeniul celor vii este un proiect care combină practici diferite din cultura scrisă (poezia, eseul politic, lectura publică) cu intervențiile culturale caracteristice artelor contemporane (atelierul performativ, discuția publică, performance-ul sau lectura performance) și se desfășoară atât în localități de mici dimensiuni (Scornicești, Lupeni, Gherla, Bonţida - considerate defavorizate din punct de vedere cultural), cât și în localități mai mari (Iași, București) sau din afara țării (Viena).
Proiectul are în vedere organizarea unor lecturi publice și discuții interactive, precum și coordonarea unor serii de ateliere de scriere în zone și spații geografice marginale, dar care posedă o puternică încărcătură istorică și/sau culturală (Scornicești, penitenciarul Gherla, Valea Jiului - Lupeni).
Coordonarea lecturilor și atelierelor este realizată de scriitorul și teoreticianul Ovid Pop împreună cu colaboratori și colaboratoare locale și internaționale.

Domeniul celor vii reflectă procese sociale şi culturale esențiale pentru societatea globală contemporană: “Deschiderea spre Occident a alimentat vechi complexe autocolonizatoare cu noi conținuturi moderne. Clasa de mijloc, instabilă și vulnerabilă la fluctuațiile globalizării, este promotoarea acestei viziuni. Concomitent, ea este singurul public al literaturii contemporane românești. Intern, literatura în neoliberalism se află într-un impas de comunicare – cui ne adresăm? este întrebarea ei. Pe plan internațional, literatura marginilor globale se confruntă cu imperativele ierarhiei artistice. Impasul pe care periferia literară globală îl are de trecut este legat de reprezentare: cum ieși din statutul de consumator al modernității? Cum produci modernitate literară? Cum menții diferența prin limbă fără a cădea în forme parohiale de cultură sau în clișeu? Ce anume, pe cine reprezinți „în afară”? Proiectul Domeniul celor vii își propune nu atât să găsească răspunsuri la aceste întrebări, cât să găsească forme de expresie prin limbă și practici de organizare literară din care aceste răspunsuri să derive.” (Ovid Pop)

În paralel, proiectul propune redactarea, editarea și publicarea unui volum de texte aflate în strânsă legătură cu spațiile vizitate și cu temele abordate la ateliere.
“Volumul se adresează unor grupuri variate: elevi, eleve din zone rurale, persoane cu educație formală (universitari), deținuți, spații critice din România, public regional/internațional. Intenția este ca, folosind privilegiile educației formale, să facem posibilă articularea prin limbă a unor experiențe care, în mod tradițional, sunt scoase din zona de lizibilitate. Limbajul se pliază, de aceea, pe forme diferite de înțelegere și sensibilitate. Se amestecă registre de limbă și de genuri literare.” (Ovid Pop).

Autor volum: Ovid Pop
Design: Andrei Timofte
Manager proiect: Delia Bulgaru
Curatori: Livia Pancu & Florin Bobu

Domeniul celor vii este un proiect cultural organizat de tranzit.ro/ Iași și co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.