english/
tranzit.org/

tranzit.ro/ bucurești/ cluj/ iași/ sibiu/

NEBOJŠA MILIKIĆ: “A RED THREAD – A GUIDED TOUR TO CLASS STRUGGLES FROM ABOVE AND BELOW” („UN FIR ROȘU – UN TUR GHIDAT AL LUPTELOR DE CLASĂ DE SUS ÎN JOS ȘI DE JOS ÎN SUS”)

A Red Thread – A Guided Tour to Class Struggles from Above and Below („Un fir roșu – un tur ghidat al luptelor de clasă de sus în jos și de jos în sus”) este un lecture performance sub forma unui tur ghidat al expoziției “History of Sweden” (Istoria Suediei), una dintre expozițiile permanente deschise publicului la Muzeul de Istorie al Suediei din Stockholm. Turul a fost realizat în urma unei cercetări activiste realizate de către artistul și activistul Nebojša Milikić, cercetare ce s-a concentrat asupra istoricizării constituirii și dinamicii politice a societații moderne bazate pe clase sociale asa cum este aceasta prezentată în expoziția “History of Sweden” (Istoria Suediei) din cadrul muzeului.

O atenție specială va fi acordată clasei(lor) de mijloc datorită legăturilor istorice și relațiiilor acestora cu mișcările și cu ideologiile fasciste. În timpul turului ghidat se va accentua rolul istoric și dinamica „luptei de clasă” vizibilă ori invizibilă în expoziția muzeului.

Remarcile și observațiile lui Nebojša Milikić vor fi prezentate din poziția cuiva activ implicat în dezbaterile istorice prezente în majoritatea țărilor Est Europene precum și în unele țări Vest Europene.

Lucrarea este, de asemenea, înrudită cu proiectul său de lungă durată din Iași (România), unde prin intermediul Depozitoriumului Inițiativei Partidului Micii Burghezii din Iași, el cercetează actualitatea ideologiilor, modurilor de gândire și afilierelor politice ale micii burghezii.

Proiectul este curatoriat de Florin Bobu în cadrul programului CuratorLab 2016-2017, Konstfack în colaborare cu Muzeul de Istorie al Suediei, Stockholm, 1+1 și tranzit.ro/ Iași.

www.tranzit.org
www.unuplusunu.org

Nebojša Milikić (1964) este un artist, activist și muncitor cultural interesat și implicat de mulți ani în dezbaterile despre istorie, revizionism istoric și reflectările acestor dezbateri în domeniul artistic, teoretic și instituțional. Prin producțiile sale activiste, artistice sau prin intermediul altor tipuri de producții culturale, el cercetează și analizează critic relațiile dintre narațiunile istorice, ideologiile, politicile și cultura memorială oficiale și neoficiale. Este implicat în mod deosebit în dezbaterile istorice în fosta Jugoslavie și tările Est Europene unde a inițiat sau s-a alăturat unor platforme asemănătoare de cercetare artistică sau activistă (România, Bosnia și Herzegovina, Kosovo). Trăiește și lucrează în Belgrad unde coordonează programul discursiv (Speech Program) al Centrului Cultural REX și participă în grupuri activiste și inițiative precum No To Rehabilitation, ReEX etc.


Florin Bobu (1978) este un artist și curator român care trăiește și lucrează în Iași. A studiat Media Art, Secţia Media Art (B.A., 2005), precum și Sculptură, Secţia Sculptură, (B.A., 2005) ArtEZ/AKI, Akademie voor beeldende kunst en design, Enschede, Olanda. Din 2012 este președintele asociației 1+1, instituţie nonprofit ce doreşte să promoveze rolul artistului contemporan în societatea românească consolidându-i statutul, discutând responsabilităţile artistului şi susţinând practicile artistice. Tot din 2012 este co-curator voluntar al tranzit.ro/ Iași. În prezent participă la programul CuratorLab 2016-2017 în cadrul Konstfack, Stockholm.