english/
tranzit.org/

tranzit.ro/ bucurești/ cluj/ iași/ sibiu/

Situații și angajamente

Expoziție

Turnurii Pedagogice a anilor '70 în UngariaAspecte pedagocice ale turnurii pedagogice a anilor '70 în Ungaria / Opera lui Péter Forgács, István Sinkó & István Rév și filmele educative ale Studioului Balázs Béla

08.12.2023-14.01.2024
Vernisaj: 07.12.2023, Ora 19:00

Curator: Virag Lődi

Expoziția se concentrează asupra angajamentelor creative specifice din cadrul educației publice ale intelectualilor de la sfârșitul epocii Kádár din Ungaria, introducând atitudini și metode democratice și critice. Explorarea experimentului complex al artistului media Péter Forgács în domeniul educației estetice între 1974 și 1978 constituie axa materialului expus, dar este evocat și un alt atelier școlar semi-ilegal condus de istoricul economic István Rév și de pictorul István Sinkó. Contextul politic și social al acestor experimente pedagogice este aprofundat prin includerea unei serii de filme educative realizate în acea perioadă în Studioul Balázs Béla, subliniind, de asemenea, importanța și aspectele educaționale ale programului de distribuție de filme sociale al studioului. Expoziția tratează practicile culturale de mai sus în cadrul intersecției dintre pedagogie și artă.

Termenul de „turnură pedagogică" din titlu se referă în primul rând la noul interes pe care educația și cultura copiilor au prezentat-o în epoca Kádár pentru mulți practicieni și intelectuali din domeniul cultural care nu aveau pregătire pedagogică și nu lucrau inițial în domeniul educației. Cercetarea caută să răspundă la întrebarea ce ambiții politice/sociale sau, în unele cazuri, constrângeri i-ar fi putut împinge pe actori spre angajamente pedagogice și dacă a existat loc pentru practici alternative cu adevărat critice (în linia tradițiilor de stânga occidentale) alături de sloganurile oficiale ale educației socialiste. Ce pot face educația vizuală și cea ideologică una cu cealaltă?

Expoziția, bazată pe cercetare, face parte din teza DLA a lui Virág Lődi (Școala doctorală a Academiei Maghiare de Arte Frumoase).
În cadrul expoziției, documentele de arhivă sunt disponibile doar în limba maghiară, în timp ce alte texte contextualizatoare și interpretative sunt traduse și în engleză sau engleză/română.

contributori: Péter Forgács, István Sinkó, István Rév, András Péterffy
mulțumiri: Miklós Erhardt, Mara Micheu, Ivett Szabó, Attila Tordai-S.

Pentru realizarea expoziției Situații și angajamente Virág Lődi a beneficiat de o bursa de rezidență oferit de Hypha_etc

Adresa: tranzit.ro/Cluj
str. Napoca nr. 16, et.1, Cluj-Napoca

Partenerul principal al tranzit.ro este ERSTE Foundation.

Mai multe informații:
attila.tordai@tranzit.org
viraglodi@gmail.com
+4 0745 182672
www.tranzit.org
+4 0745 182672