english/
tranzit.org/

tranzit.ro/ bucurești/ cluj/ iași/ sibiu/

Asociația Oberliht & Colectivul Druzhba la tranzit.ro/ Iași

Vladimir Us, Ghenadie Popescu și Maxim Polyakov cu participarea specială a Veaceslav Fisticanu, Angela Candu, Ionuț Ion Savin, Inga Spravedlivaia, Dumitru Musteață, Adrian Moraru.

DESCHIDERE: 2 septembrie 2023, ora 18.00. @tranzit.ro/ Iasi
ADRESA: GreenHouse, Str. Sf. Atanasie nr. 25, Iași

tranzit.ro/ Iași are plăcerea să prezinte o expoziție de grup concludentă care pivotează în jurul premisei critice a structurilor organizaționale și a modului în care investigația artistică se răspândește și pătrunde în construcția formală. 

ASOCIAȚIA OBERLIHT este una dintre cele mai importante entități neguvernamentale care activează și evoluează în domeniul culturii în Republica Moldova. A fost fondată de un grup activ de oameni în anii 2000, ca răspuns situațional specific orașului Chișinău.

EXPOZIȚIA este o încercare de a lărgi contextul prin calibrarea propriei noastre poziții și a modului în care conceptul de „societate civilă” a fost inserat în timpul transformării post-socialiste a societăților noastre. Obiectivul de a investiga geneza „societății civile” și de a identifica semințele și fructele acestui construct conceptual, pe alocuri contestat, este în sine o corvoadă labirintică. Juxtapunând activitatea de început  a organizației OBERLIHT cu activitățile curente ale Colectivului Druzhba (tradus ca „Prietenie”), am adăugat și mai multe straturi de complexitate acestei sarcini. Practica artistică a Colectivului Druzhba este o încercare de a scăpa de dictonele formale care segregează și controlează categoriile de artă și viață. Menționăm faptul că cele două inițiative împart în mod coeziv spațiul The House of Zemstvo (Clădirea Cârmuirii Zemstvei Guberniale a Basarabiei) în mijlocul celorlalte grupuri sau organizații culturale, politice și sociale.

În mijlocul acestui discurs dens, sunt poziționate cele două colective și reprezentanții lor: Vladimir Us, Ghenadie Popescu și Maxim Polyakov, pentru ca împreună să porni într-o dificilă încercare de reconstituire a mișcării lor de devenire, în orașul Iași. În timp ce acest lucru ar putea părea utopic și imposibil de realizat în mod realist, deoarece toate perspectivele se schimbă continuu, am încercat să implementăm o metodologie prin care relațiile sociale să poată fi alăturate coordonatelor supraproducției. Prin urmare, confruntându-ne cu o producție copleșitoare au apărut cele mai pertinente și totuși evidente întrebări: despre ce, cum, de ce și pentru cine?

Oberliht a fost „mulți” de la bun început și toți au avut educație artistică. Având rădăcinile în atelierul de pictură al prof. Veaceslav Fisticanu, grupul s-a constituit în jurul lui Vladimir Us, Ghenadie Popescu, Ionuț Savin, Inga Spravedlivaia, Dumitru Musteață, Adrian Moraru și deja cunoscuta artistă, Angela Candu. Acceptând valoarea socială a acestui grup, după 20 de ani, toți au fost de acord să recreeze și să-și referențieze trecutul în expoziția actuală. Fiecare artist a contribuit cu o lucrare care a făcut parte din anii de început ai practicii lor artistice. Picturile sunt însoțite de o serie de video-uri dintre care documentarea expoziției de absolvire a grupului, urmat de o petrecere de după prof. Promoția lui Fisticanu din 2003, precum și alte câteva video-uri care documentează evenimente publice și expoziții organizate de Oberliht între 2003 și 2007. Important de punctat este că toate aceste evenimente au fost auto-organizate atât din punct de vedere financiar, cât și tehnic, funcționând astfel în afara sferei structurilor obișnuite de finanțare a, ceea ce numim, „societății civile”.

Pe aceeași linie - am putea spune - cu începuturile informale ale lui Oberliht, DRUZHBA se definește ca „o cooperare situațională de oameni, devenită continuu în jurul experimentelor de co-creare, conviețuire și activități culturale sau specifice timpului liber” care „lucrează activ cu modalități de organizare a tipăriturii cu reacție rapidă, metode de producție colectivă și dizolvarea autorului individual”. Toate acestea fac extrem de dificilă reproducerea în afara premiselor sale. Druzhba este o organizație informală a unui grup eterogen de oameni care se întâlnesc și se implică în activități creative, dar împărtășesc și sfaturi cu privire la posibile locuri de muncă, participă la evenimente sociale sau culturale sau, pur și simplu, merg împreună cu bicicleta. Cele mai evidente rezultate ale cooperării/colaborării lor apar în forma materialelor tipărite precum cărți, fanzine, desene și schițe. De asemenea, ei organizează o gamă largă de activități sociale care evidențiază procesele tipăririi, gătitul comunitar, organizarea de petreceri și ateliere.

Dorim menționăm faptul că suntem pe deplin conștienți de existența și munca altor instituții sau grupuri care au jucat un rol important în modul în care artiștii s-au organizat și au influențat capacitățile de formalizare activitățile culturale la Chișinău în primele trei decenii de post-socialism. Scena culturală a Chișinăului a fost și continuă să fie mult mai complexă decât ceea ce am inclus în acest proiect. Ea cuprinde un mozaic vibrant de instituții publice și inițiative ale „societății civile”, noi alegând să ne concentrăm pe o secțiune foarte restrânsă care pare să împărtășească asocieri active cu scena artei contemporane din Iași. 

MULȚUMIRI SPECIALE lui Veaceslav Fisticanu, Angelei Candu, Ionuț Ion Savin, Inga Spravedlivaia, Dumitru Musteață și Adrian Moraru care au acceptat să participe la acest proiect.

ASOCIAŢIA TINERILOR ARTIȘTI OBERLIHT este organizaţie neguvernamentală, binevolă, neafiliată politic, constituită în formă de Organizaţie Obştească de Tineret, care urmăreşte beneficiul public. Ea a căpătat personalitate juridică la 6 iulie 2000.Fondată în anul 2000 și bazîndu-se pe o experiență îndelungată ca actor cultural independent, Asociația Oberliht are scopul de a interconecta scenele artistice dispersate și de a forma o comunitate artistica, utilizînd spațiile publice.Asociația are ca scop să ofere suport tinerilor artiști și să contribuie la dezvoltarea lor personală. Ea dezvoltă și menține platforme interdisciplinare și proiecte ce vizează conectarea atît a inițiativelor locale de artă și cultură contemporană cît și a celor internaționale, și pledează pentru un sector cultural puternic și independent în Republica Moldova și în regiune.Activitatea Asociaţiei este realizată în bază de voluntariat şi urmăreşte principiile auto-gestiunii şi non-profit.

Vladimir Us este artist și curator stabilit în Chișinău, Moldova, membru fondator al Asociației Tinerilor Artiști Oberliht (http://oberliht.org). A studiat artă, curatoriat, management cultural și politici culturale la Chișinău, Belgrad și Grenoble. Prin lucrările și proiectele sale recente, Us explorează procesele de transformare a spațiului public din orașele post-sovietice, fiind preocupat totodată de nevoia conceptualizării unei rețele alternative de spații publice pentru Chișinău.

Ghenadie Popescu (Moldova, 1971; locuiește și lucrează la Chișinău) interesat de particularitățile locale (post-comuniste) ale unor viziuni comune despre identitate, tradiție și amestec geopolitic. Folosind forme diferite de expresie precum artele spectacolului, video sau animație el reflectă asupra absurditații lumii în care trăieşte şi lucrează. El a studiat, informal și benevol, la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, secția Pictură, Chișinău, Moldova. Începând cu 2012, s-a implicat în cea mai mare parte în proiecte personale sub forma animației stop-motion. Expoziția de grup: Spațiu expandat, București, RO(2017); Attention borders, Labirint gallery, Lublin, Arsenal gallery Bialystok, PL(2017); Festivalul de Film Documentar Cronograf, Chisinau, MD(2013-17); One six of the Earth, MUSAC, Museo de Arte Contemporaneo de Castilia y Leon, ES,  ZKM Karlsruhe, DE;

DRUZHBA (tradus ca „Prietenie”) este o cooperare situațională de oameni, devenită continuu în jurul experimentelor de co-creare, conviețuire și activități culturale sau specifice timpului liber. Accentul cooperării este pus pe lucrul cu imprimate în relație cu organizarea de evenimente ce însoțesc prezentarea rezultatelor unei astfel de lucrări colective: sesiuni de gătit, petreceri, ateliere, plein airs. Druzhba lucrează activ cu modalități de organizare a tipăriturilor cu reacție rapidă, metode de producție colectivă, precum și dizolvarea autorului individual.

Maxim Polyakov este lucrător cultural ce cooperează cu DRUZHBA, colectivul KOLXOZ și Asociația Oberliht. De cele mai multe ori locuiește și lucrează între Tiraspol și Chișinău. Actualmente se concentrează pe cercetarea metodologilor de tip „samizdat” (self–publishing/ auto-publicare), pentru maniera în care această practică este în primul rând o platformă pentru a construi și dezvolta conversații, situații sociale și spații de comunicare și nu o metodă de a produce și reproduce noi obiecte. Aici, el are în vedere edituri și centre de distribuție independente, studiouri deschise și servicii temporare, de genul cafenelelor pop-up sau a bibliotecilor.

Această expoziție face parte din proiectul „Ways of Organisation” organizat de tranzit.ro/ Iași în parteneriat cu 1+1 (Iași), ZaCin (Belgrad) și Universitatea Națională de Arte „George Enescu” (Iași) și cofinanțată de Administraţia Fondului Cultural Naţional. Acest proiect nu reprezintă neapărat poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă pentru conținutul proiectului sau pentru modul în care rezultatele proiectului pot fi utilizate. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Partenerul principal al tranzit.ro este Fundația ERSTE.


IMAGINE: Vladimir Us, ”Vernisaj. 2002-2003”, camera: Vladimir Us, editing: Ghenadie Popescu, dv, 17 min. 15 sec., sd, 2002/2023 

0