english/
tranzit.org/

tranzit.ro/ bucurești/ cluj/ iași/ sibiu/

Revizitând socialismul de stat (V)

22 februarie la București, ora 19.00

Grădina ArtHub, Strada General Constantin Budișteanu, nr 10

Vă invităm să vă alăturați seriei noastre de conferințe organizate de tranzit.ro/Cluj și Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj în cadrul proiectului PNRR Philosophy in Late Socialist Europe: Theoretical Practices in the Face of Polycrisis.
Întâlnirea noastră de la București este moderată de Adela Hîncu.

Seria noastră de podcast aici:
https://soundcloud.com/rev-state-socialism

Conferința noastră HMCluj 2024 aici:
https://hmcluj2024.conference.ubbcluj.ro/

Socialism, globalizare alternativă și drepturile omului
discurs de Raluca Grosescu & Bogdan Iacob

Socialismul de stat a avut un rol esențial în globalizarea lumii și formarea dreptului internațional după 1945. În timpul războiului rece, Europa de est a creat circulații trans-regionale, rețele epistemice și proiecte instituționale alternative dar interconectate cu cele generate în Occident. Decolonizarea a fost catalizatorul acestui globalism socialist la nivelul organizațiilor internaționale, relațiilor inter-guvernamentale si reconceptualizării normelor și ierarhiilor mondiale.

Pornind de la această perspectivă asupra globalului care merge dincolo de eurocentrism și accentuează pluralismul în guvernarea și imaginarea lumii, evenimentul discută contribuția experților est europeni la criminalizarea apartheidului și la reglementarea dreptului la sănătate ca drept al omului în cadrul Organizației Națiunilor Unite (ONU). Intervențiile vor sublinia alianțele dintre est europeni și reprezentanții statelor postcoloniale pentru transformarea dreptului internațional pe baza drepturilor omului interpretate din prisma condamnări colonialismului, afirmării datoriei statelor față de bunăstarea propriilor cetățeni fără nicio discriminare și a democratizării ONU. Experți est europeni, din statele africane, dar si din unele state latino americane au fost cei mai vocali susținători ai condamnării discriminării rasiale. Același grup a susținut dreptul la sănătate atât ca datorie a statelor fata de proprii cetățeni, dar și ca modalitate de contracarare a inegalităților social-economice mondiale.

Rolul global al socialismului de stat în evoluția dreptului internațional permite analiza a multiple viziuni asupra dreptății sociale și a rețelelor transnaționale de solidaritate politică și intelectuală care, în lumea de azi, și, în special în spațiul public din România, sunt ignorate. Interpretarea noastră nu este triumfalistă, un elogiu al mobilizărilor progresiste uitate din cauza hegemoniei neoliberalismului. Criminalizarea apartheidului și lupta pentru sănătate ca drept al omului au fost marcate de interese de stat, perspective diferite asupra socialismului, dar și de modernități multiple. Moștenirea lăsată de cooperarea și conflictele legate de anti-rasism și umanitarism, interpretate pe axa Est-Sud, este una complexă. Ea își menține însă relevanța în zilele noastre.

Raluca Grosescu și Bogdan Iacob recunosc sprijinul Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare Română, CNCS-UEFISCDI, prin proiectul PN-III-P4-ID-PCE-2020-1337: „Contribuția țărilor socialiste de stat din Europa de Est. la dezvoltarea dreptului internațional penal și umanitar după 1945”

Această lucrare a fost susținută de proiectul „Philosophy in Late Socialist Europe: Theoretical Practices in the Face of Polycrisis” finanțat de Uniunea Europeană - NextgenerationEU și Guvernul României, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență pentru România, contract nr. 760044//23.05.2023, cod PNRR-C9-I8-CF104/15.11.2022, prin Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, în cadrul Componentei 9, Investiția I8.

Partenerul principal al tranzit.ro este ERSTE Stiftung.