english/
tranzit.org/

tranzit.ro/ bucurești/ cluj/ iași/ sibiu/

SZEMKONTAKT II: Postfascism, biopolitică, populism?

Capitalism autoritar în Europa Centrală și de Est

Vineri, 1 iunie 2018, orele 19:00

tranzit. ro/ Cluj
Str. Brassai Samuel, nr. 5

Spațiul politic al Europei Centrale și de Est este dominată azi de retorica și practica antimigranți, împotriva minorităților etnice, sexuale, antisemită, etc. a unor mișcări și partide neoconservatoare, neonaționaliste, ba chiar neo- sau postfasciste. Capitalismul autoritar, populist de dreapta din regiune produce din ce în ce mai mulți non-cetățeni reduși la viața lor nudă, expulzați din lumea muncii și privați de drepturi sociale și politice (șomeri, imigranți, săraci, etc.), pe care îi stigmatizează și-i criminalizează ca fiind paraziții corpului social ”bazat pe muncă”.

Care sunt cauzele identificabile la nivelul capitalismului global ale acestei turnuri autoritare, populiste de dreapta, respectiv postfasciste? Ce fel de raporturi dintre capitalul național și cel transnațional o definesc? În ce măsură și în ce fel poate fi aplicată perspectiva biopolitică în interpretarea acestei turnuri? Producția biopolitică a vieții sociale devine oare în mod necesar producerea violenței postfasciste? Are sens construcția unui populism de stânga opusă populismului de dreapta?

Se poate oare argumenta că regimul Orbán a instituit, prin diferite măsuri (rescrierea Constituției, campaniile de ură îndreptate împotriva migranților, și a opoziției civile și politice) normalitatea unei ”stări de excepție”?

Cum ar putea fi integrat perspectiva anti-biopolitcă – opusă biopoliticii capitalismului autoritar – în practica și strategia concretă a diferitelor mișcări de stânga de protecție a drepturilor sociale și politice (mișcările pentru dreptul la locuire, etc.) din Ungaria și România?

Vom dezbate aceste probleme, cu ocazia celei de a doua dezbateri publice din seria de evenimente offline a portalului de critică socială și literară A szem, împreună cu membrii Atelierului de Teorie Socială de la Budapesta.

Participanți: Antal Attila, Bajusz Orsolya, Benke András, Bíró Noémi, Borbély András, Gegő Virág, Kapelner Zsolt, Merényi M. Miklós, Szatmári Áron, Szigeti Attila

Co-organizatori: Institutul de Istorie Politică – Atelierul de Teorie Socială (Budapesta), tranzit.ro/ Cluj