english/
tranzit.org/

tranzit.ro/ bucurești/ cluj/ iași/ sibiu/

Teorii ale proprietății și sărăciei în filosofia modernă

Coordonatori: Dana Domsodi și Alex Cistelecan

Seminar #7

18 martie 2018, orele 16:00

tranzit. ro/ Cluj
Str. Brassai Samuel, nr. 5

Seminarul de duminica aceasta s-a concentrat asupra fiziocratismului francez și mai ales asupra Tabloului economic al lui Quesnay. Au fost evidențiate și discutate atât aspectele teoretice, cât și funcția istorico-ideologică a teoriei lui Quesnay: altfel spus, pe de o parte pionieratul acestei prime formulări a unei teorii a valorii în economia clasică, cu tot cu limitele acestei abordări, i.e. naturalismul sau organicismul acestei perspective care identifică producția de valoare economică exclusiv în agricultură; pe de altă parte, funcția de instrument de clasă a acestei teorii economice, care încearcă să promoveze interesele marilor proprietari de pământ și fermieri în dauna burgheziei comerciale și industriale, desemnate în schimb ca pături sterile și neproductive.

Textul îl găsiți aici, iar mai multe informații despre proiect aici.