english/
tranzit.org/

tranzit.ro/ bucurești/ cluj/ iași/ sibiu/

Teorii ale proprietății și sărăciei în filosofia modernă

Coordonatori: Dana Domsodi și Alex Cistelecan

5, 19 noiembrie 2017

tranzit. ro/ Cluj
Str. Brassai Samuel, nr. 5

În continuarea seminariilor de lectură realizate în anii precedenți la tranzit.ro/ Cluj (Legacies of Modernity și History of Economic Thought), începând cu această toamnă se va ține o serie de lecturi comune, având ca traseu principalele problematizări ale proprietății și sărăciei din filosofia modernă. De la legitimarea pirateriei imperiale la Grotius și filosofia primă a proprietății la Locke, trecând prin elaborarea economiei politice clasice și a primelor ei critici radicale, până la „sistemul de nevoi” și constrângeri al societății civile proto-capitaliste la Hegel, seminarul va urmări, într-o serie de întâlniri bilunare, modalitățile diferite – dar coerente sau solidare – în care paradigma esențialmente egalitaristă și raționalistă a filosofiei moderne a fost utilizată în scopul justificării inegalității și nedreptății sociale.

Seminar #2:

Grotius - De mare liberum (1605)
5 noiembrie 2017

Seminar #3:

Sir William Petty: Note on the Political Arithmetik (1676)
19 noiembrie 2017, orele 18:00