english/
tranzit.org/

tranzit.ro/ bucurești/ cluj/ iași/ sibiu/

1917≈2017

4 noiembrie 2017

tranzit. ro/ Cluj
Str. Brassai Samuel, nr. 5

Indiferent de opiniile politice ale fiecăruia dintre noi, Marea Revoluție Socialistă din Octombrie este un fapt istoric de o anvergură ce nu poate fi ocolită. Poate nimic nu arată mai bine rolul central pe care l-a jucat revoluția în modelarea secolului XX decât apariția recentă a nenumărate studii care pun sub semnul întrebării chiar aspectul revoluționar al evenimentelor din octombrie 1917. Existența acestor rupturi și conflicte în istoria ideilor din secolul XX e de o așa natură încât ne impună să ne angajăm în discutarea lor la nivel filosofic și teoretic. Scopul nostru este să vedem ce ar putea însemna această revoluție, într-un dialog aflat la intersecția filosofiei și a acțiunii practice și care refuză să se înece în mlaștina statisticilor despre numărul de victime ori a sloganurilor superficiale anti-autoritare ale democratismului de tip tabloid.

După două prezentări plenare susținute de prof. Péter Egyed și invitatul nostru special G.M. Tamás, a avut loc o masă rotundă cu participarea publicului.

Responsabili de proiect: Noémi Biró, András Áron Ivácsony și Szilárd Horváth-Kovács

Organizator: Cercul filosofic 12

Parteneri: Societatea Filosofică Maghiară din Transilvania, tranzit.ro/ Cluj