english/
tranzit.org/

tranzit.ro/ bucurești/ cluj/ iași/ sibiu/

Teorii ale proprietății și sărăciei în filosofia modernă (seminarii)

Coordonatori: Dana Domsodi & Alex Cistelecan

În continuarea seminariilor de lectură realizate în anii precedenți (Legacies of Modernity și History of Economic Thought), începând cu această toamnă ne propunem un nou efort comun de lectură, având ca traseu principalele problematizări ale proprietății și sărăciei din filosofia modernă.

Programul întâlnirilor:

1. 21.10.2017, orele 16:00
Întâlnire preliminară – mizele, problematica, presupozițiile și metodologia seminarului
2. 28.10.2017, orele 17:00
Grotius - De mare liberum (1605)
3. Sir William Petty: Note on the Political Arithmetik (1676)
4. Locke – On Property, din Second Treatise (1689)
5. Mandeville – Fable of the bees (1705)
6. Hume – On property and riches, din A treatise on Human Nature (1739); On the Balance of Trade (1752)
7. Rousseau – Despre originea inegalitatii (1754)
8. Quesnay - Tableau economique (1759)
9. Sir James Steuart: On the first principles of bartering and how it grows into trade (1767)
10. Adam Ferguson, Essay. On the History of Civil Society, 1767

11. Adam Smith: Of the causes of improvements in the productive powers of labor, and of the order according to which its produce is naturally distributed among the different ranks of the people Ch. 1-4; (1776)
12. Bentham – Defence of usury (1787)
13. Sieyes - Qu’est-ce que le tiers etat? (1789)
14. Turgot - Reflections on the formations and the distribution of wealth (1793)
15. Condorcet –Sketch for a historical picture of the Progress… (1795)
16. Malthus – Eseu despre principiul populatiei (1798)
17. David Ricardo: On value (1817)
18. Constant, De la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes (1819)
19. Hegel,-- Societatea civila din „Filosofia dreptului” (1820)