english/
tranzit.org/

tranzit.ro/ bucurești/ cluj/ iași/ sibiu/

O istorie a gândirii economice. Capitalul vorbește

Coordonat de Dana Domsodi

Vineri, 18 decembrie 2016, orele 18:00

tranzit.ro/ Cluj,
Str. Brassai Sámuel, nr. 5

Coordonat de Dana Domsodi

Cum spune și celebra maximă – cunoaște-ți dușmanii – acest seminar reprezintă un exercițiu critic in istoria Non-Marxistă a gândirii economice. Capitalul și capitalismul sunt lăsați să vorbească și să se desfășoare in termenii de ei aleși, prin intermediul reprezentanților săi clasici. Acest seminar va acoperi o perioadă istorică care pornește de la teoriile moderne timpurii ale mercantilismului, trecând prin nașterea și dezvoltarea economiei politice clasice, ajungând până la teoriile contemporane Non-Marxiste asupra crizei.

Seminarii:

1. Mercantilism, Comerț internațional, Fiziocrații / Vineri, 18 decembrie 2016, orele 18:00

De citit: Sir William Petty: Note on the Political Arithmetik; Sir James Steuart: On the first principles of bartering and how it grows into trade; Extract from the royal economic maxims of M. de Sully from Quesnay's Tableau economique; Jacques Turgot: Reflections on the formations and the distribution of wealth.

2. Forme ale proprietății, Bogația națiunilor, Teoria ricardiană a valorii-muncă (data exactă va fi anunțată)

De citit: John Locke: On Property; Adam Smith: Of the causes of improvements in the productive powers of labor, and of the order according to which its produce is naturally distributed among the different ranks of the people Ch. 1-4; David Ricardo: On value

3. Școala istorică
4. Revoluția marginalistă
5. Marea criză și Keynes
6. Școala economică din Chicago
7. Neoliberalism și neajunsurile sale
8. Lecturi non-Marxiste ale crizei


Dana Domsodi este doctorandă în Teorie Politică la Școala Superioară Sant Anna, unde lucrează la o teză despre migrație economică Est Europeană. Domsodi colaborează cu o serie de reviste și ONG-uri. Pasionată de teorie marxistă, de ceea ce inseamnă a fi modern, cu convingeri politice forjate la intersecția dintre istorie personală și Legea valorii.