english/
tranzit.org/

tranzit.ro/ bucurești/ cluj/ iași/ sibiu/

Soirée Critique IV

Universitatea post-criză: ocupată, evacuată, reformată, încorporată

Universitate și protest: Trei ani de la Occupy UBB: ce rămâne, ce s-a rezolvat, ce s-a pierdut din revendicările și speranțele mișcării? Mai e realistă, eficientă și dezirabilă o astfel de formă de protest universitar, sau ține deja de faza romantică, depășită, a activismului românesc?

Universitate și reformă: Ce trebuie și poate fi salvat sau reformat în sistemul universitar, și pornind de unde – din interior și în mod separat, prin reforme specifice, sau din exterior, prin măsuri structurale sau schimbări profunde ale ansamblului vieții sociale?

Universitate și societate: Trebuie universitatea ferită de constrângerile „angajabilității” pe „piața muncii”, sau, dimpotrivă, reformarea ei și salvarea misiunii sale depind strict de necesitățile societății în care e integrată și de constrângerile obiective ale bazei ei materiale?

Invitați: Cristina Raț, Enikő Vincze, Alex Boguș și Norbert Petrovici


În colaborare cu CriticAtac.