english/
tranzit.org/

tranzit.ro/ bucurești/ cluj/ iași/ sibiu/

Seminar de lectură: Moșteniri ale modernității, 2014-2015

Coordonator: Alex Cistelecan

Invitat special: G.M.Tamas.

24 April 2015, orele 18:00

tranzit.ro/ Cluj
str. Brassai S. nr.5, Cluj

Alfred Sohn-Rethel, Muncă intelectuală și muncă manual

Nu e tocmai întâmplător că filosofia apare cam în același timp și loc ca primele monede. Cunoașterea teoretică este produsul unor relații sociale și evoluții istorice specifice: diviziunea muncii și socializarea asocială a societății prin intermediul schimbului de mărfuri. Pentru a putea fi interiorizată ca mecanism al intelectului pur, abstracția lucrează deja ca mecanism impersonal de mediere socială și există ca atare, ca socialitate asocială, sub forma monedei. Ea nu este produsul gândirii teoretice, ci gândirea teoretică este reflecția și sublimarea acestei socializări abstracte. O introducere în epistemologia radical materialistă a lui Alfred Sohn-Rethel.