english/
tranzit.org/

tranzit.ro/ bucurești/ cluj/ iași/ sibiu/

Seminar de lectură: Moșteniri ale modernității, 2014-2015

Coordonator: Alex Cistelecan

După discuțiile pe marginea Capitalului lui Marx, reluăm seminariile de lectură de la tranzit/Cluj cu patru texte fundamentale ale teoriei socialiste și într-un format nou, cu participarea excepțională a lui G.M. Tamás.

Programul întâlnirilor:

- 28 noiembrie 2014: Karl Korsch, Marxism și filosofie

- 27 februarie 2015: Georg Lukács, "Reificarea și conștiința proletariatului", din Istorie și conștiință de clasă
(suplimentar: Georg Lukács, Tailism and the Dialectic. In defense of «History and Class Consciousness»)

- 24 aprilie 2015: Evgeny Pashukanis, Teoria generala a dreptului si marxismul
(suplimentar: Isaac Rubin, Essays on Marx's Theory of Value (fragm.))

- 26 iunie 2015: Alfred Sohn-Rethel, "Muncă intelectuală și muncă manuală".