english/
tranzit.org/

tranzit.ro/ bucurești/ cluj/ iași/ sibiu/

tranzit.ro/ Cluj - Seminarii despre modernitate (Analiza moștenirii moderne)

coordonate de Alex Cistelecan

Perioadă:

seminar III:
Sâmbătă, 18 ianuarie 2014, ora 17:00
Karl Marx. Capitalul, vol. 2
Cap. 10. Teorii asupra capitalului fix şi capitalului circulant. Fiziocraţii şi Adam Smith
Cap. 11. Teorii asupra capitalului fix şi a celui circulant. Ricardo
Cap. 12. Perioada de muncă

seminar IV:
Sâmbătă, 1 februarie 2014, ora 17:00
Cap.16. Rotația capitalului variabil

seminar V
Sâmbătă,15 februarie 2014, 17:00
Cap.20.1-20.8. Reproducţia simplă
Cap.21. Acumularea şi reproducţia lărgită

Locație: tranzit. ro/ Cluj, Strada Brassai Sámuel, nr. 5, Cluj-Napoca

Karl Marx. Capitalul, vol. 2
Seminarul va reanaliza critica marxistă a valorii din unele texte clasice și contemporane, pornind de la întrebarea dacă ea este o critică weberiană avant la lettre a modernității ca domnie a rațiunii instrumentale, sau o critică specifică a capitalismului ca o formațiune istorică particulară și contingenta.

Alex Cistelecan este lector la Universitatea Petru Maior, Târgu Mures. El publică eseuri și articole de filosofie politică și teorie critică.