english/
tranzit.org/

tranzit.ro/ bucurești/ cluj/ iași/ sibiu/

PRIVILEGII ŞI IDENTITĂŢI: DREPTURI ŞI PROPRIETATE

Două seminare cu Noa Treister

1-24 iunie 2018

tranzit.ro/ Iaşi
Str. Al. Lăpuşneanu, nr. 7-9

„Odată cu iluminismul și cu formarea statului națiune în paralel cu trecerea de la feudalism la capitalism, drepturile și proprietatea, care nu mai proveneau de la Dumnezeu, au devenit o paradigmă importantă și motivul pentru lupte încrâncenate, de la revoluțiile americană și franceză, revoluția comunistă din Rusia, luptele anti-coloniale, până la luptele civile și de muncă precum și luptele pentru democrație din Europa de est din anii ‘90. Deși de-a lungul secolului 20, cetățeni obișnuiți au câștigat multe privilegii și libertăți prin luptă civică de masă, astăzi, regimul neo-liberal global de austeritate acordă statului resurse și suveranitate limitate. Această economie politică liberală a identității crează în societate grupuri de interese atomizate care luptă între ele și cu statul pentru a câștiga privilegii democratice, de exemplu putere politică și control asupra resurselor, prin intermediul paradigmei drepturilor. Aceste lupte includ: drepturile majorității naționale – suveranitatea; drepturile minorității naționale – auto-determinarea și autonomia culturală; drepturile de imigrare pentru mișcarea liberă; dreptul la viața – refugiați; drepturile de gen; dreptul la exprimare și la informare; drepturile de proprietate fizică și intelectuală; precum și drepturile muncii; dreptul la locuință și la educație; și altele. Totuși, chiar și cu ajutorul instituțiilor internaționale precum Organizația Națiunilor Unite (UN) și a diverselor curți internaționale (Curtea Penală Internațională sau Curtea Europeană a Drepturilor Omului) putem observa o scădere drastică a progreselor făcute de cetățenii obișnuiți în câștigarea drepturilor.

Drepturile de proprietate sunt o categorie specială deoarece drepturile sunt un contract social, un construct social, a avea drepturi este în sine un tip de proprietate, și, prin urmare sunt atât incluse cât și includ drepturile ca atare. Într-o societate politică formată în urma Revoluției Franceze, dreptul de proprietate a drepturilor a înlocuit dreptul de proprietate asupra pământului sau asupra aurului ca prag de reprezentare politică. Cum proprietatea este aceea care divide clasele conducătoare de cele de mijloc și de cele muncitoare, tot așa drepturile socio-economice (drepturile muncii, de locuire și de educație) sunt deseori excluse din corpusul drepturilor (omului), sau cel mult sunt considerate a doua generație de drepturi ale omului. Drepturile muncii sunt considerate chiar de unii a fi un oximoron.

Artiștii și intelectualii cărora le sunt adresate aceste seminarii, deseori au de-a face cu cercetarea, prezentarea și reprezentarea acestor grupuri de interese ca grupuri marginalizate fără a cunoaște conceptele și ideologia în care sunt angajați, deși pretind a fi iluminați din punct de vedere politic și social. Prin urmare, în plus față de fiecare grup de lectură, vom examina critic, din perspectiva drepturilor, lucrările de artă ce participă în expoziție. Fiecare dintre artiștii care și-au dat acordul pentru a lua parte în acest proiect au fost deosebit de interesați de această activitate a proiectului. Pe de o parte artiștii și intelectualii se găsesc din punctul de vedere al propriului statut în poziția lucrătorilor precari, cu șanse foarte mici de a câștiga drepturi de proprietate intelectuală asupra propriilor lucrări. Seminarele de față doresc a discuta istoria conceptuală și contextele ce au condus la această situație și prin aceasta permit regândirea practicilor și strategiilor de luptă ale artiștilor și intelectualilor înșiși precum și în relație cu grupurile marginale.” (Noa Treister, septembrie 2017, Belgrad)

SEMINAR RIGHTS / DREPTURI
1 - 5 iunie 2018


Participanți: Noa Treister, Ionuț Tudor, Miki Branişte, Cristina David, Vladimir Us, Valentin Cernat, Mihai Șovăială, Ovidiu Gherasim-Proca, Delia Bulgaru, Alexandru Paicu, Andrei Timofte, Katia Pascariu, Marius Alexandru Dan

Acest prim seminar va aborda înțelegerea continentală a conceptului de drepturi care reflectă de asemenea înțelegerea structurii societății ca ansamblu de indivizi, deținători ai liberului arbitru sau ca interacțiune a relațiilor sociale. Vom avea în vedere dialectica dintre necesitate (de exemplu condițiile sociale, fizice și modalitatea în care acestea sunt percepute de individ) şi normele sociale și libertățile ca reprezentare a individului în societatea politică. Seminarul va dezbate care sunt condițiile necesare pentru a implementa aceste drepturi din punctul de vedere al relației dintre individ și stat și viceversa, cum se formează grupurile și ce înseamnă lupta în contextul Drepturilor.

Rights/Drepturi este coordonat de artista, curatoarea și activista Noa Treister și este realizat împreună cu un grup format din artiștii participanți în proiect împreună cu o serie de alți profesioniști activi pe scena de artă contemporană din România (artiști, curatori, alte categorii de lucrători culturali).

Bibliografie:
Kant’s Political Philosophy – The “Doctrine of Right”, Part One Metaphysics of Morals
Arendt Hannah – Lectures on Kant’s political philosophy
Friedrich Hegel – Elements of the Philosophy of Right
Marx – Critique of Hegel’s Philosophy of Right

SEMINAR PROPERTY / PROPRIETATE
19-24 iunie 2018


Participanți: Noa Treister, Mona Vătămanu, Florin Tudor, Ştefan Rusu, Ovidiu Gherasim-Proca, Delia Bulgaru, Andrei Timofte, Dan Acostioaei, Andrei Pripasu, Dražen Crnomat, Marius Alexandru Dan, Andrei Nacu

Seminarul va discuta problematica relației dintre individualitatea ca proprietate privată (creativitate individuală, invenție, inovație, antreprenoriat, calitatea de autor) și privilegii (drepturi) sub forma proprietății fizice sau intelectuale, creației, cunoașterii, producției ca relație socială sub forma proprietății colective, Commons sau proprietatea deținuta de societate. Unde începe proprietatea? La naștere? Atunci când o persoana spune Eu deține deja propriile proprietăți (caracteristici personale)? Odată cu primele relații sociale? Care este relația dintre proprietate și potrivit (the proper)? Pot fi considerate drepturile individuale sau private (proprietate)? De exemplu, poate deveni viața o proprietate prin “dreptul la viață” ca drept al omului?

Property/Proprietate este coordonat de artista, curatoarea și activista Noa Treister și este realizat împreună cu un grup format din artiștii participanți în proiect împreună cu o serie de alți profesioniști activi pe scena de artă contemporană din România (artiști, curatori, alte categorii de lucrători culturali).

Bibliografie:
Henry J. Abraham -Human Rights vs.Property Rights: A Comment on the Double Standard
John Christman – Can Ownership be justified by Natural Rights?
Samuel Moyn – Not Enough: Human Rights in an Unequal World (coming out in April 2018)
Branko Horvat – The Political Economy of Socialism
Andrija Gams – Property


Seminarele fac parte din proiectul DREPTURI, LIBERTĂȚI, PRIVILEGII, organizat de 1+1 și tranzit.ro/ Iași și cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.