english/
tranzit.org/

tranzit.ro/ bucurești/ cluj/ iași/ sibiu/

Excursie și atelier cu programul MA POST de la Academia de artă din Letonia

13 iunie 2023

Stația Experimentală de Cercetare pentru Artă și Viață
Siliștea Snagovului
Coordonate GPS

tranzit.ro/București găzduiește un grup de studenții și profesori de la unul dintre cele mai experimentale programe de master din țările baltice, programul POST de la Academia de artă din Riga. În timpul călătoriei lor în România, facilitată de curatoarea și profesoara lor Corina Apostol, aceștia vor petrece o zi la Stație, explorând împrejurimile și discutând subiecte formulate în cadrul contextului Stației, precum: seceta, păstrarea biodiversității, migrația speciilor de plante și animale, sisteme de hrană sustenabile, precum și modele de proprietate colectivă și auto-organizare. Grădina Cosmos, din cadrul Stației, va servi drept studiu de caz pentru unele dintre aceste subiecte.

POST este un curs dedicat explorării artei în context, stimulării angajamentului artiștilor în comunități și dezvoltării educației artistice în Europa de Est. În acest an, cursul a fost centrat pe reziliență climatică, mișcarea justiției climatice și rolul vital pe care artiștii și arta îl au în aceste procese transformatoare.

Această călătorie va contribui la întărirea parteneriatului dintre cursul POST și tranzit.ro/București, care a început în noiembrie 2022.

POST este un master interdisciplinar bazat pe idei ale artei în context. Programul explorează și examinează cum poate fi studiată arta astăzi, fiind în același timp in Europa de Est și Europa de Nord, într-o regiune în care diferitele granițe determină un mediu schimbător în relație cu ideologiile globale, păstrând în același timp un context istoric și geopolitic unic.
is an interdisciplinary master’s specialization which is based on ideas of art in context.

https://www.lma.lv/en/studies/nozares/post