english/
tranzit.org/

tranzit.ro/ bucurești/ cluj/ iași/ sibiu/

SZEMinárium – ateliere organizate de revista új szem

31.martie.2023 – orele 16:00-20:00
21.aprilie.2023 – orele 16:00-20:00

Adresa:
tranzit. ro/Cluj, Str. Napoca, nr. 16, et.1,
Cluj-Napoca, România

Începând cu luna martie 2023, tranzit. ro/Cluj găzduieşte SZEMinárium, grupul de autoinstruire al revistei új szem pentru studenții clujeni.

új szem este o platformă socială, culturală şi critică, o revistă publicată online care continuă, într-un mod reorganizat, activitatea revistei szem (2015-2021). Mai multe informaţii: https://ujszem.org/

Grupul de autoinstruire a fost format la începutul anului universitar 2022/2023. După înscriere, studenții din diferite domenii de studiu au fost selectați pe baza unui scurt eseu scris despre unul dintre subiectele oferite de editorii új szem. Noi înscrieri vor fi posibile la începutul noului an universitar. Atelierele se desfăşoară în limba maghiară.

În anul universitar 2022/2023 în cadrul întâlnirilor bisăptămânale, studenții seminarului participă la două ateliere: ateliere organizate de facilitatorii SZEMinárium pentru înţelegearea noţiunilor şi conceptelor de bază ale teoriilor critice, problemele teoriei și practicii mișcărilor sociale, principiile de bază ale editării unei reviste; și atelierul condus de András Borbély, unde participanţii vor analiza conflictul dintre persoană și societate în procesul de producere a unor noi subiectivități politice prin lectura textelor literare.

András Borbély (1982) poet, publicist. Fost lector universitar la Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj Napoca şi Universitatea Sapientia, Miercurea Ciuc. Domenii de cercetare: curente contemporane ale teoriei literaturii, relații între literatură, filosofie și politică. Preocupat de inechităţi sociale, de teoria şi natura muncii.

31.martie.2023 – orele 16:00-20:00
Magda Simon: Cselédkenyéren (1968) – atelier facilitat de András Borbély

Gáspár Miklós Tamás: Az értelmiség mint történelmi probléma [Intelectualii ca o problemă istorică] [publicat pe platforma litera.hu în limba maghiară] – atelier facilitat de Székely Örs

21.aprilie.2023 – orele 16:00-20:00
Imre Kertész: Kaddish pentru copilul nenăscut (1990) – atelier facilitat de András Borbély

Antonio Gramsci: Marxizmus, kultúra, művészet. Válogatott írások (1965) [Marxism, cultură, artă. Scrieri alese] – Filosofia practicii şi cultura modernă p 69-83, Formarea intelectualilor p 97-108, Diferenţe dintre situaţia intelectualilor din oraşe şi sate p 109-123 –atelier facilitat de Székely Örs