english/
tranzit.org/

tranzit.ro/ bucurești/ cluj/ iași/ sibiu/

PEDAGOGIA CRITICĂ, EDUCAȚIE DEMOCRATICĂ, AUTO-ORGANIZARE

Serie de workshopuri + discuții

Partea a 2-a din seria de discuții Dincolo de reprezentare?
Marginalizarea socială, artă și mișcările sociale

Proiect coordonat de: Noémi Bíró și Virág Gegő

30 mai & 20 iunie 2019

tranzit.ro/ Cluj,
Str. Napoca, nr. 16

Raportul dintre educație și reprezentare este una din problemele principale vizate de critica – fie ea o indignare cotidiană sau parte a unui discurs specific profesional – care își propune să conceapă pedagogia în contextul relațiilor sale sociale. Această problemă se referă la educația publică, care are un potențial imens de a funcționa ca o instituție capabilă să redistribuie și să împărtășească la un nivel național cunoștințele necesare pentru auto-reprezentare. Adică, implicit, se leagă de potențialul emancipator al pedagogiei, ceea ce înseamnă că învățarea înțeleasă ca un proces de conștientizare poate oferi oamenilor capacitatea de a deveni participanți activi ai evenimentelor și relațiilor sociale.

Ideile pedagogice asociate cu numele lui Paulo Freire se bazează pe o critică socială care urmărește să dezvăluie prin educație relațiile ierarhice, opresive, exploatatoare care există într-o anumită societate. Scopul acestei pedagogii este de a oferi persoanelor și grupurilor aflate la periferia societății cunoștințele și instrumentele necesare pentru a identifica condițiile sociale care le determină existența și pentru a deveni capabili să le altereze prin efort comun. Spațiul reprezentării politice, al participării și al exprimării unor revendicări nu este, așadar, specific în primul rând instituțiilor politice, ci e mai degrabă un spațiu unde comunitatea respectivă devine activă în auto-organizare pentru justiție socială, o organizare ”la firul ierbii”.

Care sunt provocările reprezentării în practica pedagogică? Cum apar relațiile dintre teorie și practică în practica pedagogiei critice? Care sunt instrumentele prin care pedagogia critică poate contribui la întărirea participării politice (auto-organizării, din jos în sus) a comunităților marginalizate? Cum se raportează pedagogia critică la alte filozofii și metodologii pedagogice?

Seria de evenimente propune explorarea relațiilor dintre pedagogie și reprezentare prin două workshop-uri și o discuție la masă rotundă: workshop-ul Școlii Vieții Publice (Közélet Iskolája) va fi o introducere în bazele pedagogiei critice, de la ideile acesteia vor porni apoi exercițiile dedicate elevilor, organizate în cadrul unei activități conduse de Spațiul Comunitar ”Deviszont” (Deviszont Közösségi Tér). Workshop-urile vor fi urmate de o discuție la masă rotundă deschisă cu participarea membrilor grupărilor Școlii Vieții Publice, Spațiul Comunitar ”Deviszont” și Salvare Altfel (Mentés Másként).

Invitați:
Școlii Vieții Publice (Budapesta)
Spațiul Comunitar ”Deviszont” (Budapesta)
Salvare Altfel...: Jakab Villő Hanga (Cluj Napoca)

Spaţiul Comunitar „Deviszont” [„darînschimb”]:
„Deviszont” este un spațiu comunitar înfiinţat de către tineri pentru tineri – în primul rând pentru cei care frecventează o școală profesională sau un liceu de filieră tehnologică. Am dori să oferim un loc cu multe posibilități de a-ți petrece timpul liber: te poți implica în diverse proiecte, poţi să stai la o poveste, la un joc de societate sau fotbal de masă, dar așteptăm și pe cei care vor să-și facă temele sau să învețe aici.

Școala Vieții Publice:
Școala Vieții Publice este un centru comunitar de educație și cercetare, având scopul de a răspândi cultura democrației și de a încuraja participarea socială a grupurilor excluse. Pentru a atinge acest obiectiv, grupul nostru își propune următoarele acțiuni:
- informarea cetățenilor, dezvoltarea abilităților și întemeierea conștiinței civice care sunt necesare pentru a exercita democrația directă
- susținerea inițiativelor bottom-up
- însușirea și distribuirea cunoștințelor radicale necesare pentru participarea cetățenilor.

Salvare ca…:
Obiectivul grupării Salvare ca... este să demontăm acele prejudecăți și să reformulăm acele practici care împiedică realizarea unui sistem educațional democratic și funcțional. Numele nostru, având diferite conotații, se referă și la dorința de a găsi metode optime pentru incluziunea tuturor copiilor.
De asemenea, ne-am propus să oferim o platformă pentru discuțiile și dezbaterile legate de educație, unde putem împărtăși cunoștințe și experiențe despre procesele de învățare și sistemul în sine.

Moderator: Gegő Virág