english/
tranzit.org/

tranzit.ro/ bucurești/ cluj/ iași/ sibiu/

Atelier #2: Locuința - drept sau marfă. Ce e de făcut?

18 mai 2017, orele 18:00

tranzit.ro/ Cluj,
Str. Brassai Sámuel, nr. 5

Seria de ateliere „Locuința - drept sau marfă. Ce e de făcut?” continuă cu tema procesului de privatizare și a modului în care transferul de proprietate a condus la transformarea locuirii în marfă. Discutăm despre privatizarea unităților economice și a fondului locativ, precum și despre legătura dintre cele două. Abordăm aceste practici de transfer al drepturilor de proprietate la nivel local, în relație cu legislația națională, precum și având în vedere condițiile impuse de organizațiile financiare internaționale în directia trecerii la economia de piață. Localizăm empiric aceste procese într-o zonă urbană peri-centrală care anterior privatizărilor a cuprins trei fabrici, iar regimul de proprietate și deținere a locuințelor era mixt. O parte din dezvoltarea urbană socialistă a condus la construirea de locuințe colective (blocuri), însă nu toate planurile de sistematizare au fost puse în practică. Dincolo de procesul de transfer de proprietate discutat la acest al doilea atelier, introducem și discuția asupra transformării zonei sub impactul proiectelor derulate de marii dezvoltatori imobiliari, pe care o vom aborda la întâlnirile ulterioare.

Atelierele se desfășoară în cadrul proiectului “Strengthening the Housing Justice Coalition în Romania through reframing the political claims for public housing”, derulat de Fundația Desire (Cluj) în parteneriat cu tranzit.ro/Cluj.

Proiectul este coordonat de Simona Ciotlăuș și Noémi Magyari.

Texte propuse pentru atelier:

1. Capitolul 5. Peter Marcuse - Privatization and its Discontents: Property Rights in Land and Housing in the Transition in Eastern Europe, In: Cities After Socialism: Urban and Regional Change and Conflict in Post-Socialist Societies, edited by Gregoly Andrusz, Michael Harloe and Ivan Szelenyi, 1996, pp. 119–191
2. MOCSÁRY JÓZSEF: VISSZAPILLANTÁS A PRIVATIZÁCIÓRA, In Eszmélet, 2001. január 1
3. Norbert Petrovici: Privatizând statul. De unde vine urbanizarea haotică?, 14 iunie 2011

Susținut de Rosa Luxemburg Stiftung (biroul Belgrad).