english/
tranzit.org/

tranzit.ro/ bucurești/ cluj/ iași/ sibiu/

Atelierele ArtLeaks - Producție culturală, organizare şi luptă

Partea I. Istorii ale formelor de luptă şi organizare

Atelierele ArtLeaks
Producție culturală, organizare şi luptă


Septembrie & octombrie 2013
tranzit.ro/ Bucureşti, Str. Gazelei nr. 44, sector 4

În cursul acestor ateliere vom analiza diferite modele folosite în trecut şi în prezent de producătorii culturali pentru a se organiza, prin care aceştia încearcă să îmbunătățească nu doar propriile lor condiții de trai, dar şi cadrele sociale, economice şi politice mai largi. Mai mult, vom aduce în discuție clasificarea activității culturale drept muncă, vom testa viabilitatea „producătorilor culturali” sau „muncitorilor culturali” drept indicatori colectivi de subiectivitate şi vom privi cultura ca pe un domeniu care ține de (dar nu se limitează la) practicile lucrative care influențează societatea.

Important este să creăm conexiuni între aceste bătălii, iar metodologic să legăm analiza culturală de cea politică şi economică. Una dintre temele majore ale acestor întâlniri o constituie relația istorică dintre artă, munca organizată şi mişcările sociale în era globalizării capitaliste ; pentru a descifra aceste structuri şi legăturile dintre ele vom analiza o varietate de exemple ale unor lupte locale, modele alternative şi rețele internaționale.

Participanții vor fi încurajați ca în timpul atelierelor să-şi imagineze propriile modele alternative, liste de revendicări, manifeste, feluri în care munca artistică poate fi revendicată colectiv, noi modele instituționale.

Partea I.
10 şi 12 septembrie, de la orele 17:00 - cu Corina Lucia Apostol şi Vlad Morariu: Istorii ale formelor de luptă şi organizare


De-a lungul secolului 20, artişti, critici de artă, curatori, asistenți voluntari, etc. au cerut condiții de muncă mai juste, militând pentru influență şi subiectivitate în nenumărate feluri şi prin diferite idei despre ce ar putea să însemne acestea. Timp de două întâlniri, vom analiza studii de caz istorice de auto-organizare ale producătorilor culturali. Scopul nostru nu este să producem un model sintetic din toate aceste lupte ci mai degrabă să analizăm modul în care problemele au fost articulate la diferite nivele de organizare (politică), acordând atenție genealogiei acestor probleme şi interacțiunii dintre discursurile hegemonice (ale instituției, corporației, statului) şi cei angajați de către producătorii culturali în comunitățile lor.

Listă de lecturi – fragmente din următoarele texte:
Alexander Alberro and Stimson Blake,eds.: Institutional Critique: An Anthology of Artists’ Writings
Walter Benjamin: The Author as Producer
Luc Boltanski, Eve Chiapello: The New Spirit of Capitalism
Andrew Hemingway: Artists on the Left
Documents from the Art Workers’ Coalition Hearings, 1969
Artists Meeting for Cultural Change, 1977
Political Art Documentation and Distribution: A 1980s Activist Art and Networking Collective
Silvia Federici: Precarious Labor: A feminist viewpoint
Precarias a la deriva: Adrift through the circuits of feminized precarious work
Guerrilla Girls: The Guerilla Girls’ Guide to Behaving Badly (Which You Have to Do Most of the Time in the World as We Know It)
Gerald Raunig & Gene Ray, eds.: Art and contemporary critical practice: reinventing institutional critique
Keti Chukhrov: Towards the Space of the General: On Labor beyond Materiality and Immateriality
Dara Greenwald: Does Corporate Culture STILL Suck?
Hans Abbing: Notes on the Exploitation of Artists
Mostafa Heddaya: When Artspeak Masks Oppression

ArtLeaks este o platformă colectivă inițiată de un grup internațional de artişti, curatori, istorici de artă şi intelectuali ca răspuns la abuzurile asupra integrității lor profesionale şi încălcarea drepturilor lor de muncă. Oferim comunității platformele online http://art-leaks.org/ şi pagina de facebook “ArtLeaks”, care sunt deschise oricui este pregătit să împărtăşească un caz sau altul.

Corina L Apostol este doctorandă în cadrul Departamentului de Istoria Artei la Universitatea Rutgers – New Brunswick. Are de asemenea o bursă de cercetare curatorială în cadrul Colecției Norton şi Nancy Dodge de Artă Nonconformistă din Uniunea Sovietică la Jane Voorhees Zimmerli Art Museum. Este co-fondatoare a ArtLeaks şi co-editoare a ArtLeaks Gazette.

Vlad Morariu este teoretician, curator şi critic de artă, stabilit la Londra. A studiat filosofia şi în prezent îşi încheie cercetarea de doctorat la Loughborough University School of the Arts, cu o teză despre condițiile şi posibilitățile prezente ale criticii instituționale. A tradus în română Transfigurarea locului comun. O filosofie a artei, a lui Arthur Danto (IDEA, 2012) şi este colaborator al revistei IDEA Artă + societate şi co-editor al ArtLeaks Gazette.

Atelierele ArtLeaks vor continua în septembrie şi octombrie la spațiul tranzit.ro/ Bucureşti. Cei care doresc să participe sunt încurajați să se înscrie pentru una sau mai multe întâlniri, scriind la adresele de email : raluca.voinea@tranzit.org şi corina.lucia.apostol@gmail.com. Toți participanții înscrişi vor primi fragmentele de texte din lista de lecturi în pregătirea atelierelor.

Zampa di Leone