english/
tranzit.org/

tranzit.ro/ bucurești/ cluj/ iași/ sibiu/

COMUNITĂŢI RE-IMAGINATE

Iulie – Noiembrie 2017

tranzit.ro/ Iaşi
Str. Al. Lăpușneanu, nr. 7-9, Iași

Participanți: Tomas RAFA, Cristina DAVID, Ivana SMILJANIC, Behzad KHOSRAVI NOORI, Andrei NACU, Andreea CIOARĂ, Smaranda URSULEANU, Cătălina HIREAN, Ana SZEL, Marius-Alexandru DAN, Alexandru ȚÎRDEA, Szabolcs KISSPAL, Ghenadie POPESCU, Dan ACOSTIOAEI, Jonas SOYDAN, Andreas FOGARASI, Minna L. HENRIKSSON, Sezgin BOYNIK.

Organizator: 1+1
Co-organizator: tranzit.ro/ Iași
În parteneriat cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași şi revista TIMPUL
Co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național

Curatoriat de: Livia Pancu, Ovidiu Gherasim Proca și Florin Bobu

Calendar tranzit.ro

În prezent sfera publică resimte acut nevoia clarificării în raport cu ascensiunea curentelor identitare naționaliste care erodează principiile democrațiilor liberale. Noi propuneri naționaliste pun la încercare în mod radical conceptul liberalismului democratic. Proiectul COMUNITĂȚI RE-IMAGINATE va ilustra capacitatea artei contemporane de a oferi moduri de înțelegere aprofundată ale prezentului social, în strânsă legătură cu memoria locală și agenda artistică globală.

COMUNITĂŢI RE-IMAGINATE este un proiect cultural transdisciplinar, realizat în Iaşi, cu contribuția unor artişti, teoreticieni sau cercetători locali şi internaţionali. Prin metode specifice artei contemporane (microrezidenţe, expoziţii, proiecţii de filme, prezentări și discuții) sau dezbaterii publice umanist-sociale (seminarii, prezentări, interviuri), COMUNITĂŢI RE-IMAGINATE adresează conceptele de „naţiune” și „naţionalism” în contextul specific al istoriei culturale a Iaşiului (pe de o parte Unirea din 1859, nostalgia vechiului statut de capitală, vecinătatea cu Republica Moldova, condiția de oraş de graniţă al Uniunii Europene, pe de altă parte influenţa cercurilor eclesiastice tradiţionaliste, rolul specific în apariţia şi ascensiunea celei mai importante mişcări de tip fascist din România - Legiunea Arhanghelului Mihail - în perioada interbelică, Pogromul de la Iaşi din 1941).

Programul include expoziția solo New Nationalisms in the Heart of Europe (Noi naționalisme în inima Europei) a artistului slovac Tomas Rafa, expoziția de grup micro-Narațiuni cu contribuțiii din partea Cristinei David, Ivanei Smiljanic, a lui Behzad Khosravi Noori și lui Andrei Nacu, a Andreei Cioară, Smarandei Ursuleanu, Cătălinei Hirean, a lui Jonas Soydan și a lui Dan Acostioaei și a lui Ghenadie Popescu, seminarul Națiune și naționalism coordonat de cercetătorii Marius-Alexandru Dan și Alexandru Țîrdea precum și rezidența la Iași și prezentarea publică Naționalism și artă contemporană a Minnei Henriksson și a lui Sezgin Boynik. Ana Szel va realiza o prezentare a contextului legislativ ce a guvernat funcționarea și evoluția cinematografiei române de-a lungul perioadei socialiste pornind de la o serie de documente ce se găsesc în arhiva Studioul cinematografic “Alexandru Sahia”. Expozițiile vor fi însoțite și de o serie proiecții de film cu lucrări ale artiștilor Szabolcs KissPál sau Andreas Fogarasi.

Program:

8-9 iulie 2017: Seminarul Națiune și naționalism, coordonat de cercetătorii Marius-Alexandru Dan și Alexandru Țîrdea

8 iulie 2017, orele 19:00: Masă de lucru și prezentare publică cu ANA SZEL pornind de la o serie de documente aflate în arhiva Studioul cinematografic “Alexandru Sahia”

9 iulie 2017, orele 19:00: VERNISAJ micro-Narațiuni, expoziție de grup cu Ivana SMILJANIĆ, Cristina DAVID, Behzad KHOSRAVI NOORI, Andreea CIOARĂ, Andrei NACU, Smaranda URSULEANU, Cătălina HIREAN, Jonas SOYDAN, Dan ACOSTIOAEI, Ghenadie POPESCU. Expoziţia va fi deschisă până pe data de 21 iulie.

9 iulie 2017, orele 19:30: In Line (Homemaking and art), performance de IVANA SMILJANIĆ

9 iulie - 9 octombrie 2017: ANDREI NACU: mulțimi, submulțimi, familii, 3 expoziții de fotografie în 3 scări de bloc din cartierul Nicolina din Iași, în cadrul expoziției de grup micro-Narațiuni.

3 august 2017 (tbc), orele 19:00: Naționalism și artă contemporană, prezentare de MINNA HENRIKSSON și SEZGIN BOYNIK.

11 august 2017, orele 19:00: Proiecție de film - SZABOLCS KISSPÁL, The Rise of the Fallen Feather (2016)

August 2017: Proiecție de film - ANDREAS FOGARASI, Vasarely Go Home (2012)

Septembrie - Octombrie 2017 (tbc): New Nationalisms in the Heart of Europe (Noi naționalisme în inima Europei), expoziție solo a artistului slovac TOMAS RAFA.

Proiectul COMUNITĂŢI RE-IMAGINATE este organizat de 1+1 în colaborare cu tranzit.ro/ Iaşi, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași și este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conţinutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanţării.